کمپانی فنلاندی Jolla، یک گوشی هوشمند متفاوت دیگر را عرضه نمود

Jolla یک کمپانی فنلاندی تولیدکننده گوشی های هوشمند است که توسط کارکنان سابق شرکت نوکیا و MeeGo تاسیس شده است.

کمپانی فنلاندی Jolla، یک گوشی هوشمند متفاوت دیگر را عرضه نمود

(image)
Jolla یک کمپانی فنلاندی تولیدکننده گوشی های هوشمند است که توسط کارکنان سابق شرکت نوکیا و MeeGo تاسیس شده است.
کمپانی فنلاندی Jolla، یک گوشی هوشمند متفاوت دیگر را عرضه نمود