کمپانی اریکسون 3 هزار کارمند خود در سوئد را تعدیل می کند

کمپانی تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، اریکسون برنامه دارد تا پایگاه تولیدی خود در کشور سوئد را تعطیل کرده و با تعدیل 3 هزار کارمند خود، از هزینه های اضافه جلوگیری کند.

کمپانی اریکسون در ماه جولای گفته بود که برنامه دارد برای مقابله با شرایط ناگوار بازار، از هزینه های اضافی خود بکاهد و پیش از این، در سال 2014 از برنامه ای برای کاهش هزینه 1.1 میلیارد دلاری خبر داده بود.

به گزارش یکی از نشریات سوئدی و بنابر مستندات داخلی اریکسون، پایگاه های این کمپانی در شهرهای بوراس و کومله تعطیل خواهند شد. این تصمیم اخیر اریکسون سبب خواهد تا تولید 140 ساله کمپانی در سوئد به پایان برسد؛ در واقع اریکسون در ابتدا، به تولید تجهیزات تلگراف و تلفن می پرداخت.

گفته می شود که تعطیلی پایگاه های مورد اشاره، نزدیک به 3 میلیون کرون (معادل 366 میلیون دلار) در هزینه های اریکسون صرفه جویی خواهد کرد. با این همه، «پر نورلندر» (Per Norlander)، یکی از سخنگویان کمپانی می گوید که این تصمیم هنوز به مراحل پایانی نرسیده و تکلیف کارخانه های سوئد کماکان نامشخص است.

البته باید خاطر نشان کرد که در هر صورت، اریکسون برنامه دارد تعدادی از نیروهایش را تعدیل کند و این مسئله را اخیراً یکبار دیگر در مصاحبه با رویترز تایید نموده است.

The post appeared first on .

کمپانی اریکسون 3 هزار کارمند خود در سوئد را تعدیل می کند

کمپانی تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، اریکسون برنامه دارد تا پایگاه تولیدی خود در کشور سوئد را تعطیل کرده و با تعدیل 3 هزار کارمند خود، از هزینه های اضافه جلوگیری کند.

کمپانی اریکسون در ماه جولای گفته بود که برنامه دارد برای مقابله با شرایط ناگوار بازار، از هزینه های اضافی خود بکاهد و پیش از این، در سال 2014 از برنامه ای برای کاهش هزینه 1.1 میلیارد دلاری خبر داده بود.

به گزارش یکی از نشریات سوئدی و بنابر مستندات داخلی اریکسون، پایگاه های این کمپانی در شهرهای بوراس و کومله تعطیل خواهند شد. این تصمیم اخیر اریکسون سبب خواهد تا تولید 140 ساله کمپانی در سوئد به پایان برسد؛ در واقع اریکسون در ابتدا، به تولید تجهیزات تلگراف و تلفن می پرداخت.

گفته می شود که تعطیلی پایگاه های مورد اشاره، نزدیک به 3 میلیون کرون (معادل 366 میلیون دلار) در هزینه های اریکسون صرفه جویی خواهد کرد. با این همه، «پر نورلندر» (Per Norlander)، یکی از سخنگویان کمپانی می گوید که این تصمیم هنوز به مراحل پایانی نرسیده و تکلیف کارخانه های سوئد کماکان نامشخص است.

البته باید خاطر نشان کرد که در هر صورت، اریکسون برنامه دارد تعدادی از نیروهایش را تعدیل کند و این مسئله را اخیراً یکبار دیگر در مصاحبه با رویترز تایید نموده است.

The post appeared first on .

کمپانی اریکسون 3 هزار کارمند خود در سوئد را تعدیل می کند