کشف راهی تازه برای تشخیص زودهنگام بیماری ایدز و مبارزه موثرتر با آن

مبارزه با بیماری ایدز بسیار دشوار است، چرا که ویروس HIV خود را در درون سیستم ایمنی بدن پنهان می کند و ممکن است سال ها ابتلای فردی به آن آشکار نشود. اما به تازگی محققین فرانسوی موفق به کشف روشی شده اند که با استفاده از آن می توان سلول های آلوده به این ویروس را سریع تر و موثرتر از همیشه شناسایی نمود.

ویروس ناقل ایدز به گلبول های سفید نوع T حمله و آنها را آلوده می نمایند. گروه تحقیقاتی فرانسوی پروتئینی را کشف کرده اند که تنها در سطح گلبول های سفید آلوده وجود دارد. با استفاده از این یافته جدید می توان داروهایی را تولید کرد که تنها به گلبول های سفید آلوده حمله و تا حدود زیادی از تکثیر ویروس جلوگیری نمود.

داروهای بسیار گران قیمت فعلی مبارزه با ایدز می توانند سطح ویروس HIV در خون افراد بیمار را به مقدار بسیار زیادی کاهش دهند. این امر سبب می شود که فرد بیمار بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد، اما مشکل اینجاست که این داروها نمی توانند تمام سلول های آلوده را شناسایی و نابود کنند، بنابراین به محض قطع دارو ویروس با سرعتی فزاینده تکثیر و سبب بازگشت علائم بیماری می شود.

محققین «دانشگاه مونت پلیه» فرانسه با شناسایی پروتئین «CD32a» امید تازه ای را برای شناسایی ۱۰۰ درصدی تمام گلبول های سفید آلوده به وجود آورده اند. آنها توانسته اند در محیط آزمایشگاهی و با تولید آنتی بادی مناسب سلول های آلوده را در نمونه های متعدد خون افراد مبتلا به ایدز شناسایی و جمع آوری نمایند.

اما نکته منفی اینجاست که تمام گلبول های سفید ناقل ویروس HIV پروتئین مورد اشاره را روی سطح خود ندارند، بنابراین این روش تازه نیز به درمان قطعی بیماری ایدز منجر نخواهد شد. با همه این ها اما این کشف قدمی بزرگ و امیدوار کننده در این مسیر به شمار می رود، چرا که دقت شناسایی سلول های آلوده را به شکل چشمگیری افزایش داده و مسیری تازه برای دستیابی به درمان قطعی را پیش روی دانشمندان باز می کند.

این تیم تحقیقاتی امیدوارند بتوانند با استفاده از روش مورد بحث به کشف دیگر پروتئین های نشانگر برای شناسایی هرچه بیشتر سلول های ناقل دست یابند.

The post appeared first on .

کشف راهی تازه برای تشخیص زودهنگام بیماری ایدز و مبارزه موثرتر با آن