کشف آسیب پذیری جدید لینوکس، نگرانی در مورد امنیت این پلتفرم را افزایش داد

اگر شما هم یکی از مدیران سیستم های مبتنی بر لینوکس باشید، احتمالاً می دانید حتی نصب جدیدترین پچ های امنیتی روی توزیع مورد استفاده شما نیز نمی تواند مصونیت در برابر آسیب پذیری های موجود را تضمین نماید. لینوکس از اجزاء متعددی تشکیل شده که هرکدام از آنها می توانند مورد حمله قرار گیرند.

اخیرا «کریس ایوانز» محقق امنیتی معروف، نوعی اکسپلویت عرضه کرده که بسیار حرفه ای نوشته شده و از روشی نامعمول برای سوء استفاده از آسیب پذیری حافظه در GStreamer بهره می گیرد، اما به هر حال از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

این اکسپلویت دو سیستم حفاظتی در لینوکس را هدف قرار می دهد؛ یکی «رندم سازی چیدمان فضای آدرس» یا ASLR و دیگری «حفاظت اجرای داده» یا DEP. سیستم ASLR محل بارگذاری کدها درون حافظه را به صورت تصادفی تعیین می کند، و DEP نیز از بارگذاری اکسپلویت روی حافظه جلوگیری می نماید.

با این حال اکسپلویت مورد بحث که فقط روی توزیع فدورا عمل می کند، از کدنویسی خاصی برای تعامل نرم افزاری با مجموعه هدف یعنی چارچوب GStreamer استفاده نکرده و صرفاً با کدهای حرفه ای، این دو سرویس امنیتی را از کار می اندازد. «ایوانز» در این رابطه می گوید:

این کار نشان داد تهیه اکسپلویت های بدون اسکریپت هم ممکن است، حتی با وجود اینکه سیستم 64 بیتی ASLR به حفاظت از سیستم بپردازد. با این روش می توان عملیات خواندن و نوشتن حافظه را کنترل نموده و حتی مواردی را در وارد حلقه دکودر نمود تا به آرامی، اکسپلویت را پیش برده و کنترل کامل را به دست آورد.

گفتنیست این کد در قالب فایل FLAC تعبیه شده که توسط ورژن 24 توزیع فدورا پشتیبانی می گردد، و از آسیب پذیری GStreamer سوء استفاده نموده و به پلیرهای Rhythmbox و Totem حمله می نماید. از آنجا که کد مورد بحث مخصوص فدورا نوشته شده، بنابراین تهدید گسترده ای متوجه کاربران توزیع های دیگر نخواهد بود.

The post appeared first on .

کشف آسیب پذیری جدید لینوکس، نگرانی در مورد امنیت این پلتفرم را افزایش داد