کابل یک متری Hoco UPA02 Spring 3.5 mm Stereo Aux

 • با کانکتور محافظت شده از فنر برای استفاده از کابل در زوایای مختلف
 • سازگار با کامپیوتر، گوشی، mp3، DVD، TV، رادیو و غیره
 • دارای عایق برای محافظت بیشتر
 • انتقال سیگنال به صورت پیوسته
 • طول کابل 1 متر
 • عرضه شده در  https://janebi.com

کابل یک متری Hoco UPA02 Spring 3.5 mm Stereo Aux

 • با کانکتور محافظت شده از فنر برای استفاده از کابل در زوایای مختلف
 • سازگار با کامپیوتر، گوشی، mp3، DVD، TV، رادیو و غیره
 • دارای عایق برای محافظت بیشتر
 • انتقال سیگنال به صورت پیوسته
 • طول کابل 1 متر
 • عرضه شده در  https://janebi.com

کابل یک متری Hoco UPA02 Spring 3.5 mm Stereo Aux