چین ماموریت فضایی شنژو 11 را دوشنبه آغاز می کند

کشور چین که در حال حاضر به یکی از قدرت های مطرح ماموریت ها و عملیات فضایی تبدیل شده، قصد دارد دوشنبه صبح فضاپیمای دو نفره خود را تحت عنوان شنژو به فضا پرتاب کند. این ماموریت قدمی در راستای هدف اصلی چینی ها برای استقرار ایستگاه فضایی دائمی تا سال 2022 است.

شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین فرمان داده تا این کشور به یکی از قطب های قدرتمند و توانای فعالیت های فضایی تبدیل شود. به اعتقاد دولت چینی، تمام برنامه ها و ماموریت های فضایی صرفاً برای اهداف صلح طلبانه انجام خواهد شد؛ اما در سوی مقابل کاخ سفید از رشد توانایی ها و امکانات در اختیار این سرزمین پهناور در راستای امنیت بین المللی ابراز نگرانی کرده است.

فضاپیمای ماموریت شنژو 11 راس ساعت 7:30 صبح به وقت چین از شمال غربی استان گانسو به پرواز درآمده و بعد از خروج از جو به آزمایشگاه فضایی تیانگنگ 2 متصل شده و تا یک ماه در همان حال باقی می ماند.

چن دانگ، یکی از فضانوردان این ماموریت در گفت و گوی خود با رویترز می گوید: «ماهیت ماموریت شنژو 11 در قالب آزمایشات متعدد و طولانی مدت شکل می گیرد. ما قصد داریم با تمرکز روی توانایی ها و دستاوردهای خود به گسترش فناوری های مفید فضایی، کمک های اولیه پزشکی، امکانات کمک به هم نوع و تجربیات فضایی بپردازیم.»

شنژو 11 سومین ماموریت فضانورد کارکشته جینگ هایپنگ بوده که هدایت آن را برعهده داشته و تولد 50 سالگی خود را در فضا سپری خواهد نمود. گفتنی است چین بعد از کسب تجربیات در زمینه عملیات های نزدیک به زمین، قصد دارد پا را فراتر از 400 کیلومتر گذاشته و به اهداف تکنولوژیک این ملت دست یابد.

The post appeared first on .

چین ماموریت فضایی شنژو 11 را دوشنبه آغاز می کند

کشور چین که در حال حاضر به یکی از قدرت های مطرح ماموریت ها و عملیات فضایی تبدیل شده، قصد دارد دوشنبه صبح فضاپیمای دو نفره خود را تحت عنوان شنژو به فضا پرتاب کند. این ماموریت قدمی در راستای هدف اصلی چینی ها برای استقرار ایستگاه فضایی دائمی تا سال 2022 است.

شی جین پینگ، رئیس جمهور جمهوری خلق چین فرمان داده تا این کشور به یکی از قطب های قدرتمند و توانای فعالیت های فضایی تبدیل شود. به اعتقاد دولت چینی، تمام برنامه ها و ماموریت های فضایی صرفاً برای اهداف صلح طلبانه انجام خواهد شد؛ اما در سوی مقابل کاخ سفید از رشد توانایی ها و امکانات در اختیار این سرزمین پهناور در راستای امنیت بین المللی ابراز نگرانی کرده است.

فضاپیمای ماموریت شنژو 11 راس ساعت 7:30 صبح به وقت چین از شمال غربی استان گانسو به پرواز درآمده و بعد از خروج از جو به آزمایشگاه فضایی تیانگنگ 2 متصل شده و تا یک ماه در همان حال باقی می ماند.

چن دانگ، یکی از فضانوردان این ماموریت در گفت و گوی خود با رویترز می گوید: «ماهیت ماموریت شنژو 11 در قالب آزمایشات متعدد و طولانی مدت شکل می گیرد. ما قصد داریم با تمرکز روی توانایی ها و دستاوردهای خود به گسترش فناوری های مفید فضایی، کمک های اولیه پزشکی، امکانات کمک به هم نوع و تجربیات فضایی بپردازیم.»

شنژو 11 سومین ماموریت فضانورد کارکشته جینگ هایپنگ بوده که هدایت آن را برعهده داشته و تولد 50 سالگی خود را در فضا سپری خواهد نمود. گفتنی است چین بعد از کسب تجربیات در زمینه عملیات های نزدیک به زمین، قصد دارد پا را فراتر از 400 کیلومتر گذاشته و به اهداف تکنولوژیک این ملت دست یابد.

The post appeared first on .

چین ماموریت فضایی شنژو 11 را دوشنبه آغاز می کند