چینی ها دقیق ترین ساعت اتمی را به فضا فرستادند

دقیق ترین ساعت ساخت دست بشر، رسماً به فضا فرستاده شد. این زمان سنج هم اکنون در ایستگاه تیانگونگ-2 در مدار زمین می چرخد، که دومین ایستگاه فضایی در برنامه هوافضای کشور چین به شمار می رود.

در روز پنجشنبه 15 سپتامبر این ایستگاه از صحرای گبی به فضا پرتاب شد و در محموله ارزشمندش، اولین ساعت اتمی سرد جهان قرار داشت. طی دوره دو ساله، فضانوردان ساکن در Tiangong-2 آزمایشاتی را روی «ساعت اتمی سرد در فضا» یا CACS انجام می دهند تا ببینند آیا خروج از جاذبه زمین، دقت این زمان سنج را افزایش خواهد داد یا خیر.

البته تمامی ساعت های موجود در کره زمین تا حد بسیار زیادی دقیق هستند، اما CACS دقت فوق العاده ای دارد. برای مقایسه می توان گفت دقیق ترین ساعت موجود در کره خاکی در هر 300 میلیون سال یک ثانیه اختلاف پیدا می کند، اما برای CACS این رقم به یک میلیارد سال می رسد.

پروفسور «ژو ژین» از دانشمندان پروژه ساعت اتمی مورد بحث در این رابطه می گوید: «این ابزار، اولین نمونه ساعت اتمی سرد است که در فضا کار می کند، و می توان از آن در کاربردهای نظامی و عمومی استفاده نمود.» کشور چین قصد دارد با این ابزار، دقت سیستم GPS بومی خودش را افزایش دهد.

گفتنی است معمولاً از ساعت های اتمی برای کالیبره کردن ابزارهای الکترونیکی فوق دقیق مانند GPS یا حوزه هایی همچون فیزیک ذرات، زمین شناسی و دیگر علومی که نیازمند دقت و صحت بالایی هستند، استفاده می گردد. حال کشور چین امیدوار است بتواند با افزایش دقت، کاربردهای دولتی و عمومی این ساعت را بهبود بخشد.

The post appeared first on .

چینی ها دقیق ترین ساعت اتمی را به فضا فرستادند

دقیق ترین ساعت ساخت دست بشر، رسماً به فضا فرستاده شد. این زمان سنج هم اکنون در ایستگاه تیانگونگ-2 در مدار زمین می چرخد، که دومین ایستگاه فضایی در برنامه هوافضای کشور چین به شمار می رود.

در روز پنجشنبه 15 سپتامبر این ایستگاه از صحرای گبی به فضا پرتاب شد و در محموله ارزشمندش، اولین ساعت اتمی سرد جهان قرار داشت. طی دوره دو ساله، فضانوردان ساکن در Tiangong-2 آزمایشاتی را روی «ساعت اتمی سرد در فضا» یا CACS انجام می دهند تا ببینند آیا خروج از جاذبه زمین، دقت این زمان سنج را افزایش خواهد داد یا خیر.

البته تمامی ساعت های موجود در کره زمین تا حد بسیار زیادی دقیق هستند، اما CACS دقت فوق العاده ای دارد. برای مقایسه می توان گفت دقیق ترین ساعت موجود در کره خاکی در هر 300 میلیون سال یک ثانیه اختلاف پیدا می کند، اما برای CACS این رقم به یک میلیارد سال می رسد.

پروفسور «ژو ژین» از دانشمندان پروژه ساعت اتمی مورد بحث در این رابطه می گوید: «این ابزار، اولین نمونه ساعت اتمی سرد است که در فضا کار می کند، و می توان از آن در کاربردهای نظامی و عمومی استفاده نمود.» کشور چین قصد دارد با این ابزار، دقت سیستم GPS بومی خودش را افزایش دهد.

گفتنی است معمولاً از ساعت های اتمی برای کالیبره کردن ابزارهای الکترونیکی فوق دقیق مانند GPS یا حوزه هایی همچون فیزیک ذرات، زمین شناسی و دیگر علومی که نیازمند دقت و صحت بالایی هستند، استفاده می گردد. حال کشور چین امیدوار است بتواند با افزایش دقت، کاربردهای دولتی و عمومی این ساعت را بهبود بخشد.

The post appeared first on .

چینی ها دقیق ترین ساعت اتمی را به فضا فرستادند