چیتر های بازی Overwatch هم اکنون نیز در حال بن شدن هستند

بازی جدید شرکت Blizzard Entertainment ، Overwatch حتی در هنگام open betaی بازی نیز با تعداد بازیکنان زیادی مواجه شد – همینطور این بازی در هنگام عرضه به موفقیتی بسیار بزرگ دست یافت اما در بازی های چند نفره همیشه تعدادی افراد متقلب نیز وجود دارند؛ و اینبار شرکت بلیزارد سعی کرد با جدیت بیشتری با این دسته از افراد برخورد کند. این بدین معنی است که افرادی که در بازی از چیت و تقلب استفاده کنند بدون اخطار قبلی به طور همیشگی از سرور های بازی بن می شوند.

به گزارش ، این گزارشات از جایی شروع شد که برخی کاربران Reddit اعلام کردند که جریمه های این گونه هم اکنون در حال انجام هستند. یکی از کاربران عکسی را در پستی به اشتراک گذاشت که نشان می دهد که ایمیلی که بن شدن شما را اعلام می کند چگونه است . همچنین کاربران با استفاده از اکانت های مختلف و استفاده از چیت نیز بن خواهند شد.

بلیزارد در گذشته چیزی در این مورد نگفته بود ولی این بدین معنی نیست که او حواسش به امنیت سرور های بازیش نیست.

این برخورد با افراد متقلب ممکن است کمی زیادی جدی باشد از آنجایی برخی بازی های دیگر نظیر Tom Clancy’s The Division اولین جریمه های خود را با بن های چهارده روزه شروع کردند. بنظرتان بن کردن افراد بصورت ” دائمی” کار عاقلانه ای است؟ 

چیتر های بازی Overwatch هم اکنون نیز در حال بن شدن هستند

(image)

بازی جدید شرکت Blizzard Entertainment ، Overwatch حتی در هنگام open betaی بازی نیز با تعداد بازیکنان زیادی مواجه شد – همینطور این بازی در هنگام عرضه به موفقیتی بسیار بزرگ دست یافت اما در بازی های چند نفره همیشه تعدادی افراد متقلب نیز وجود دارند؛ و اینبار شرکت بلیزارد سعی کرد با جدیت بیشتری با این دسته از افراد برخورد کند. این بدین معنی است که افرادی که در بازی از چیت و تقلب استفاده کنند بدون اخطار قبلی به طور همیشگی از سرور های بازی بن می شوند.

به گزارش ، این گزارشات از جایی شروع شد که برخی کاربران Reddit اعلام کردند که جریمه های این گونه هم اکنون در حال انجام هستند. یکی از کاربران عکسی را در پستی به اشتراک گذاشت که نشان می دهد که ایمیلی که بن شدن شما را اعلام می کند چگونه است . همچنین کاربران با استفاده از اکانت های مختلف و استفاده از چیت نیز بن خواهند شد.

بلیزارد در گذشته چیزی در این مورد نگفته بود ولی این بدین معنی نیست که او حواسش به امنیت سرور های بازیش نیست.

این برخورد با افراد متقلب ممکن است کمی زیادی جدی باشد از آنجایی برخی بازی های دیگر نظیر Tom Clancy’s The Division اولین جریمه های خود را با بن های چهارده روزه شروع کردند. بنظرتان بن کردن افراد بصورت ” دائمی” کار عاقلانه ای است؟ 

چیتر های بازی Overwatch هم اکنون نیز در حال بن شدن هستند