چیترهای عنوان The Division به شدت مجازات می شوند

متقلبین و یا همان چیترهای بازی The Division با سیل عظیمی از مجازات ها روبرو می شوند.

از همان ابتدای انتشار The Division ، این عنوان با چیترهای زیادی سرو کله میزند که به لطف ظهور باگ های متعدد و پشت سرهم در بازی رونده تقلب روبه افزایش است. مدیر انجمن و روابط عمومی بازی بعد از استفاده ی بازیکنان از باگ Falcon Lost Exploid بطور جدی اعلام کرد که متخلفین شناسایی و مجازات شدیدی خواهند شد.

به گزارش و به نقل از ، گویا یوبیسافت در این زمینه به وعده های خود عمل کرده و سیل عظیمی از مجازات ها در انتظار چیترهای این بازی است. یوبیسافت در بلاگ رسمی این بازی چنین نوشت:

“در روزهای آتی برنامه های گسترده و جدیدی برای مسدودیت و مجازات بازیکنان متخلف اجرا خواهد شد”

طبق قانون جدید از این پس اگر سیستم های تشخصی چیت یوبیسافت یک بازیکن را متخلف شناسایی کند ، آن بازیکن بجای 3 روز ، 14 روز بن یا مسدود خواهد شد و اگر دوباره سیستم آنها را برای بار دوم شناسایی کند مدتی از دسترسی به سرور بازی مسدود می شوند.

همچنین در ادامه یوبیسافت اظهار داشت که سعی دارد به سرعت باگهای موجود در بازی را برطرف کند اما متاسفانه افرادی از این باگها به عنوان یک ابزار به نفع خود استفاده می کنند که مطمئناً این بازیکنان شناسایی و مجازات خواهند شد.

از این پس باگهایی که در بازی حالت گلیچ یا ابزاری برای بازیکنان دارد توسط یوبیسافت در انجمن ها و پلتفرم های مختلف اطلاع رسانی می شود تا بازیکنان توجه داشته باشند که اگر از این باگها سوء استفاده کنند مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

البته نگران نباشید زیرا کسانی که بطور اتفاقی با یک باگ یا حتی گلیچ برخورد می کنند از نظر سیستم نظارت سرورهای بازی چیتر به حساب نمی آیند و مجازات نخواهند شد.

در آخر نظر شما در رابطه با این وضعیت چیست؟ آیا بابت چنین هرج و مرجی در سرورهای بازی The Division خوشحالید یا ناراحت؟…

 

چیترهای عنوان The Division به شدت مجازات می شوند

(image)

متقلبین و یا همان چیترهای بازی The Division با سیل عظیمی از مجازات ها روبرو می شوند.

از همان ابتدای انتشار The Division ، این عنوان با چیترهای زیادی سرو کله میزند که به لطف ظهور باگ های متعدد و پشت سرهم در بازی رونده تقلب روبه افزایش است. مدیر انجمن و روابط عمومی بازی بعد از استفاده ی بازیکنان از باگ Falcon Lost Exploid بطور جدی اعلام کرد که متخلفین شناسایی و مجازات شدیدی خواهند شد.

به گزارش و به نقل از ، گویا یوبیسافت در این زمینه به وعده های خود عمل کرده و سیل عظیمی از مجازات ها در انتظار چیترهای این بازی است. یوبیسافت در بلاگ رسمی این بازی چنین نوشت:

“در روزهای آتی برنامه های گسترده و جدیدی برای مسدودیت و مجازات بازیکنان متخلف اجرا خواهد شد”

طبق قانون جدید از این پس اگر سیستم های تشخصی چیت یوبیسافت یک بازیکن را متخلف شناسایی کند ، آن بازیکن بجای 3 روز ، 14 روز بن یا مسدود خواهد شد و اگر دوباره سیستم آنها را برای بار دوم شناسایی کند مدتی از دسترسی به سرور بازی مسدود می شوند.

همچنین در ادامه یوبیسافت اظهار داشت که سعی دارد به سرعت باگهای موجود در بازی را برطرف کند اما متاسفانه افرادی از این باگها به عنوان یک ابزار به نفع خود استفاده می کنند که مطمئناً این بازیکنان شناسایی و مجازات خواهند شد.

از این پس باگهایی که در بازی حالت گلیچ یا ابزاری برای بازیکنان دارد توسط یوبیسافت در انجمن ها و پلتفرم های مختلف اطلاع رسانی می شود تا بازیکنان توجه داشته باشند که اگر از این باگها سوء استفاده کنند مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

البته نگران نباشید زیرا کسانی که بطور اتفاقی با یک باگ یا حتی گلیچ برخورد می کنند از نظر سیستم نظارت سرورهای بازی چیتر به حساب نمی آیند و مجازات نخواهند شد.

در آخر نظر شما در رابطه با این وضعیت چیست؟ آیا بابت چنین هرج و مرجی در سرورهای بازی The Division خوشحالید یا ناراحت؟…

 

چیترهای عنوان The Division به شدت مجازات می شوند