چگونه بهترین بهره وری را از روز داشته باشیم؟

ارزش زمان برای یک کارآفرین بسیار زیاد است و همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن دارد.

Laura Vanderkam نویسنده ی کتاب «من می دانم چگونه زنان موفق بیشترین بهره وری را از زمان خود می برند» به Business Insider گفته است:

«اکثر حاصبان کارهای کوچک برای کارهایی غیر از تولید، زمان نمی گذارند. درست است که هسته ی اصلی کار، تولید و فروش است اما در کنار آن کارهایی مانند ایجاد شبکه های اجتماعی، آموزش مهارت های مربوطه، ارتباط برقرار کردن با کارمندان و تفریح نیز بر کار اثر گذارند.»

برنامه ی زیر به گفته ی Vanderkam برای صاحبان کار کوچک کاربردی است:

6:00 صبح بیدار شوید و ورزش کنید

تحقیقات نشان داده اندکه ورزش قبل از صبحانه نه تنها انرژی لازم برای ادامه ی روز را به شما می دهد بلکه در رسیدن به اهداف نیز اثرگذار است.

6:45 آماده شوید

حمام بروید، صبحانه ی سالم بخورید، به وظایف خانوادگی تان برسید و در صورت امکان دیگران را به مدرسه یا محل کار برسانید.

8:30 مهم ترین کار را انجام دهید

برای اینکه کسب و کارتان همیشه در جریان باشد، اولین کاری که در روز می کنید باید مهم ترین آن باشد.

12:30 با همکاران ناهار بخورید

هر کاری به ارتباطات اجتماعی با دیگران ربط پیدا می کند. از طرفی دیگر باید ناهار متعادلی میل کنید تا سطح انرژی تان بالا بماند. برای بردن بیشترین استفاده از زمان این دو کار را باهم ادغام کنید.

1:30 علم تان را بیشتر کنید

علم شخصی یا کاری خود را با یاد گرفتن مهارت جدید، افزودن علمی که قبلا داشته اید یا انجام دادن پروژه های جدید بیافزایید.

2:30 حضور پر رنگ داشته باشید

شاید در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشید اما برای درکی که مردم از شما دارند کافی نیست. برای گسترش کار، تربیت و آموزش دیگران می تواند موارد خوبی باشند.

3:30 چند دقیقه قدم بزنید

آفتاب گرفتن و ورزش سبک در این وقت روز می تواند انرژی لازم برای ادامه ی کار را به شما هدیه کند.

4:00 این زمان را باز بگذارید

در طول روز مسائل زیادی ممکن است رخ دهد که نباید در لحظه به آنها توجه کرد زیرا باعث به هم ریختگی برنامه ی شما می شوند. از این رو باید این زمان را برای رسیدگی به مسائل ناخواسته اختصاص داد.

5:00 برنامه ی روز بعد را بنویسید

سه کاری که در اولویت روز بعدی تان هست را یادداشت کنید و استراتژی های لازم را پیش از کار تعیین کنید.

6:00 کار را کنار بگذارید

این زمان، زمان شخصی شماست. می توانید با خانواده یا دوستان وقت بگذرانید. هر اقدامی می کنید نباید کار را با آن درآمیزید.

8:30 به مدت کوتاهی کار کنید

برخی صاحبان کارهای کوچک نمی توانند کاملا از کار جدا شوند. از این رو ساعتی را به مطالعه، فکر یا انجام کار اختصاص دهید.

9:30 خاموش کنید

لپ تاپ و موبایل تان را کنار بگذارید. اینترنت را قطع کرده و این زمان را به خواب و خود اختصاص دهید. ساعات مورد نیاز خواب برای هر کسی متفاوت است اما برای شروع 7 ساعت کافی است.

The post appeared first on .

چگونه بهترین بهره وری را از روز داشته باشیم؟