چرند و پرند؛ از این پس مهمان پردیسی ها!

فضای گیم، همانطور که دل چسب و شیرین است اما با این حال حواشی خاص خودش را دارد و هست مواقعی که به طور کامل، آن را در جاده خاکی زیارت می کنیم! خصوصاً جامعه ما که هنوز که هنوز است به بلوغ فکری در خصوص گیم و تاثیرات مثبتش نرسیده است.

چرند و پرند، داستانی چند قسمتی است که موضوعات مختلف صنعت گیم را در قالب داستان بیان می کند، داستانی خودمانی که طنز را به عنوان رسالتش که تاثیر گذاری روی مخاطب است در نظر می گیرد. حالا به مقدار لازم (البته نه در حد قاشق چای خوری!) در خدمت شما هستیم!

اما شاید برایتان سوال باشد که چرند و پرند چه داستانی را روایت می کند؟ این مجموعه روایت گر زندگی گیمری تازه کار است که حالا به خاطر مشکلاتی که برایش پیش می آید، صنعت گیم به مراتب از او دور می شود. در این بین در حال تکاپوست تا بتواند دوباره این صنعت بازگردد. اما در این راه، با موانعی روبرو می شود، با دو راهی های عجیب، با فن بوی های دو آتشه و اینجاست که باید داستانش را رقم بزند!

در این سری داستان ها تلاش ما بر این بوده است حتی برخی از کاربرها و نویسنگان سایت پردیس گیم نیز در درون متن آورده شوند!

انشالله بصورت یک هفته در میان، جمعه ها با طرح طنز چرند و پرند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود!

چرند و پرند؛ از این پس مهمان پردیسی ها!

(image)

فضای گیم، همانطور که دل چسب و شیرین است اما با این حال حواشی خاص خودش را دارد و هست مواقعی که به طور کامل، آن را در جاده خاکی زیارت می کنیم! خصوصاً جامعه ما که هنوز که هنوز است به بلوغ فکری در خصوص گیم و تاثیرات مثبتش نرسیده است.

چرند و پرند، داستانی چند قسمتی است که موضوعات مختلف صنعت گیم را در قالب داستان بیان می کند، داستانی خودمانی که طنز را به عنوان رسالتش که تاثیر گذاری روی مخاطب است در نظر می گیرد. حالا به مقدار لازم (البته نه در حد قاشق چای خوری!) در خدمت شما هستیم!

اما شاید برایتان سوال باشد که چرند و پرند چه داستانی را روایت می کند؟ این مجموعه روایت گر زندگی گیمری تازه کار است که حالا به خاطر مشکلاتی که برایش پیش می آید، صنعت گیم به مراتب از او دور می شود. در این بین در حال تکاپوست تا بتواند دوباره این صنعت بازگردد. اما در این راه، با موانعی روبرو می شود، با دو راهی های عجیب، با فن بوی های دو آتشه و اینجاست که باید داستانش را رقم بزند!

در این سری داستان ها تلاش ما بر این بوده است حتی برخی از کاربرها و نویسنگان سایت پردیس گیم نیز در درون متن آورده شوند!

انشالله بصورت یک هفته در میان، جمعه ها با طرح طنز چرند و پرند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود!

چرند و پرند؛ از این پس مهمان پردیسی ها!