چرا باید در برابر گرایش به کپی برداری از استارتاپ های موفق مقاومت کرد؟

شکل گیری و رشد قارچی استارتاپ های مشابه، منحصر به یک منطقه یا کشور خاص مثل کشور ما نیست. تقریباً در اکثر زیست بوم های استارتاپی وقتی ایده ای با استقبال مواجه و به اصطلاح «داغ» می شود، سیل عظیم ایده های کپی برداری شده از آن نیز به دنبالش راه می افتند؛ به این امید که از موفقیت بزرگ آن سهمی هر چند کوچک برای خود به دست بیاورند.

این موضوع حتی به «ایده» هم خلاصه نمی شود و به «فرمت» های مختلف نیز سرایت می کند. مثلاً اگر فرمتی در یک اپلیکیشن محبوب مثل اینستاگرام با استقبال مواجه می شود، اپلیکیشن های دیگر با ایده های متفاوت نیز آن را به کار می گیرند و مورد استفاده قرار می دهند.

اما چرا کارآفرینان و استارتاپ ها بر خلاف ماهیت نوآورانه شان به پیروی از جمع و کپی برداری از اپلیکیشن ها یا شرکت های داغ بازار گرایش دارند؟ علت امر تقریباً واضح است: چون به نظر می رسد موفقیت این ایده ها تضمین شده باشد. اما پژوهش های تازه نشان می دهند اینطور نیست. یک تحقیق جدید نشان داده است تغییر، و مقاومت در برابر پیروی از روند های داغ بازار، می تواند استراتژی موفق تری باشد.

گذشته از این، کارآفرینان قرار است ریسک پذیر باشند؛ به دنبال تضمین گشتن در مرام کارآفرینی جایگاه قابل اتکایی ندارد.

شانس باقی ماندن ایده های نو از موفقیت های تضمین شده بیشتر است

محققین دانشکده ی کسب و کار دانشگاه شیکاگو بوث ۴۵۶۶ استارتاپ در ۴۵۶ دسته بندی مختلف صنعت نرم افزار بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج بررسی های آنها نشان می دهد احتمال باقی ماندن صاحبان کسب و کار که بر خلاف معیار های پذیرفته شده ی بازار حرکت می کنند، سرمایه جذب می کنند و شرکت خود را به صورت عمومی در می آورند معمولاً بیشتر است.

تحقیق یاد شده بر اساس داده های خود این شرکت های نرم افزاری، طبقه بندی بازارشان، زمان جذب سرمایه، زمان دریافت پیشنهاد، مصاحبه های مختلف با سرمایه گذاران صنعت مورد نظر، اعضای هیئت مدیره و مدیران، متوجه گرایش به پیروی از جمع در اداره ی آنها شده است.

مسئله این است که بسیاری از استارتاپ ها با رفتن به دنبال موفقیت تضمینی و ورود به بازار های داغی که جلب حمایت از آنها تقریباً آسان است و معمولاً سرمایه ی لازم را جذب می کنند، آنطور که باید به امکان سنجی محصولات خود توجه نمی کنند. این دسته از کارآفرینان و استارتاپ ها همان هایی هستند که در درازمدت دچار مشکل می شوند.

محققان در متن پژوهش یاد شده آورده اند: «کارآفرینانی که قدم به بازار های به اصطلاح “دور از دسترس” و بدنامی گذاشته اند که احتمال ورشکستگی در آنها زیاد است، نگاه بسیار عمیق تر و موشکافانه تری به جایگاه احتمالی محصول خود در بازار مورد نظرشان انداخته اند و همین امر به نوبه ی خود موجب شده نتیجه ی بهتری بگیرند».

با این تفاسیر، کارآفرینان چگونه می توانند در برابر وسوسه ی همرنگی با جماعت و پیروی از جامعه مقاومت کنند؟ شنا کردن بر خلاف جریان روند های موجود ممکن است احمقانه به نظر برسد، با این وجود، تحقیقات نشان داده است این کار «گزینه ی جایگزین عاقلانه تر و هوشمندانه تری است».

محققان مورد اشاره به شرکت ها توصیه کرده اند فرایند هایی به کار بگیرند که مدیران و تصمیم گیران شرکت را پیش از شیرجه زدن درون بازار به بررسی دقیق محصولات وادار کنند.

The post appeared first on .

چرا باید در برابر گرایش به کپی برداری از استارتاپ های موفق مقاومت کرد؟

شکل گیری و رشد قارچی استارتاپ های مشابه، منحصر به یک منطقه یا کشور خاص مثل کشور ما نیست. تقریباً در اکثر زیست بوم های استارتاپی وقتی ایده ای با استقبال مواجه و به اصطلاح «داغ» می شود، سیل عظیم ایده های کپی برداری شده از آن نیز به دنبالش راه می افتند؛ به این امید که از موفقیت بزرگ آن سهمی هر چند کوچک برای خود به دست بیاورند.

این موضوع حتی به «ایده» هم خلاصه نمی شود و به «فرمت» های مختلف نیز سرایت می کند. مثلاً اگر فرمتی در یک اپلیکیشن محبوب مثل اینستاگرام با استقبال مواجه می شود، اپلیکیشن های دیگر با ایده های متفاوت نیز آن را به کار می گیرند و مورد استفاده قرار می دهند.

اما چرا کارآفرینان و استارتاپ ها بر خلاف ماهیت نوآورانه شان به پیروی از جمع و کپی برداری از اپلیکیشن ها یا شرکت های داغ بازار گرایش دارند؟ علت امر تقریباً واضح است: چون به نظر می رسد موفقیت این ایده ها تضمین شده باشد. اما پژوهش های تازه نشان می دهند اینطور نیست. یک تحقیق جدید نشان داده است تغییر، و مقاومت در برابر پیروی از روند های داغ بازار، می تواند استراتژی موفق تری باشد.

گذشته از این، کارآفرینان قرار است ریسک پذیر باشند؛ به دنبال تضمین گشتن در مرام کارآفرینی جایگاه قابل اتکایی ندارد.

شانس باقی ماندن ایده های نو از موفقیت های تضمین شده بیشتر است

محققین دانشکده ی کسب و کار دانشگاه شیکاگو بوث ۴۵۶۶ استارتاپ در ۴۵۶ دسته بندی مختلف صنعت نرم افزار بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج بررسی های آنها نشان می دهد احتمال باقی ماندن صاحبان کسب و کار که بر خلاف معیار های پذیرفته شده ی بازار حرکت می کنند، سرمایه جذب می کنند و شرکت خود را به صورت عمومی در می آورند معمولاً بیشتر است.

تحقیق یاد شده بر اساس داده های خود این شرکت های نرم افزاری، طبقه بندی بازارشان، زمان جذب سرمایه، زمان دریافت پیشنهاد، مصاحبه های مختلف با سرمایه گذاران صنعت مورد نظر، اعضای هیئت مدیره و مدیران، متوجه گرایش به پیروی از جمع در اداره ی آنها شده است.

مسئله این است که بسیاری از استارتاپ ها با رفتن به دنبال موفقیت تضمینی و ورود به بازار های داغی که جلب حمایت از آنها تقریباً آسان است و معمولاً سرمایه ی لازم را جذب می کنند، آنطور که باید به امکان سنجی محصولات خود توجه نمی کنند. این دسته از کارآفرینان و استارتاپ ها همان هایی هستند که در درازمدت دچار مشکل می شوند.

محققان در متن پژوهش یاد شده آورده اند: «کارآفرینانی که قدم به بازار های به اصطلاح “دور از دسترس” و بدنامی گذاشته اند که احتمال ورشکستگی در آنها زیاد است، نگاه بسیار عمیق تر و موشکافانه تری به جایگاه احتمالی محصول خود در بازار مورد نظرشان انداخته اند و همین امر به نوبه ی خود موجب شده نتیجه ی بهتری بگیرند».

با این تفاسیر، کارآفرینان چگونه می توانند در برابر وسوسه ی همرنگی با جماعت و پیروی از جامعه مقاومت کنند؟ شنا کردن بر خلاف جریان روند های موجود ممکن است احمقانه به نظر برسد، با این وجود، تحقیقات نشان داده است این کار «گزینه ی جایگزین عاقلانه تر و هوشمندانه تری است».

محققان مورد اشاره به شرکت ها توصیه کرده اند فرایند هایی به کار بگیرند که مدیران و تصمیم گیران شرکت را پیش از شیرجه زدن درون بازار به بررسی دقیق محصولات وادار کنند.

The post appeared first on .

چرا باید در برابر گرایش به کپی برداری از استارتاپ های موفق مقاومت کرد؟