چرا بازی Homefront: The Revolution به سرانجامِ تاسف باری رسید؟!

روز گذشته، نمرات و نقد های بازی Homefront: The Revolution و ما شاهد عملکرد ضعیف این بازی بودیم. اما چه چیزی باعث شد که این بازی با چنین سرانجام تاسف باری مواجه شود؟! سازندگان توضیح می دهند …

طی تیراژ پایانی عنوان Homefront: The Revolution (همان صفحه‌ی مشکی رنگی که نام سازندگان را نمایش می دهد) استودیوی Dambuster در یک پیام غیر معمول، مشکلاتی که در حین توسعه با آن ها مواجه شده بودند را به اشتراک گذاشت.

به گزاری ، داخل این پیام، آقای “هنسیت زالا” (Hansit Zala) (مدیر استودیوی Dambuster) :

“بازی Homefront: The Revolution بیش از چهار سال در دست ساخت بود و همانطور که برخی از شما مطلع هستید، مسیر توسعه‌ی آن چندان هم صاف و ساده نبود. چندین ریبوت (از سر گیری ساخت) ، انحلال ناشر اصلی، تغییر مالکیت استودیو و … !”

“خوشبختانه با وجود تمامی این دوران دشوار، «افراد کلیدی» ایمان خود نسبت به این IP را نگه داشتند و تیم توانایی ارائه‌ی یک بازی با کیفیت را داشت. من به ویژه می خواهم از حمایت بی دریغ  Klemens Kundratitz’ و Huw Beynon تشکر کنم؛ همانا بدون حمایت آن ها، بازی Homefront و استودیوی ما دیگر وجود نداشت.”

“ای کسانی که تا پایان کار، در تیم حضور داشتید؛ من سلام و درودم را بر شما و زحماتتان می فرستم. ساخت عنوانی با این اندازه و پیچیدگی، آن هم با یک تیم نسبتا کوچک، یک دستاورد قابل توجه است.”

“و ای کسانی که در طول راه از ما جدا شدید؛ من می خواهم بابت تمامی مشارکت هایی که داشتید، تشکر کنم. همانا شما نام خود را در قسمت ویژه‌ی سپاسگزاری ها خواهید یافت.”

“در نهایت؛ ای کسانی که از تجربه‌ی این بازی لذت بردید؛ به شما قول می دهم این تنها یک نقطه‌ی آغاز است.”

سیر توسعه‌ی بازی Homefront: The Revolution داستان درازی دارد… امتیاز این بازی ابتدا در دستان کمپانی مرحوم THQ بود. سپس با انحلال این شرکت، کمپانی Crytek UK تمامی حقوق آن را خریداری نمود. در نهایت، شرکت کرایتک ورشکسته شد و به اجبار این IP را به کمپانی Deep Silver (ناشر کنونی) فروخت.

لازم به ذکر است که بازی Homefront: The Revolution هم اکنون برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One آماده‌ی خرید است.

چرا بازی Homefront: The Revolution به سرانجامِ تاسف باری رسید؟!

(image)

روز گذشته، نمرات و نقد های بازی Homefront: The Revolution و ما شاهد عملکرد ضعیف این بازی بودیم. اما چه چیزی باعث شد که این بازی با چنین سرانجام تاسف باری مواجه شود؟! سازندگان توضیح می دهند …

طی تیراژ پایانی عنوان Homefront: The Revolution (همان صفحه‌ی مشکی رنگی که نام سازندگان را نمایش می دهد) استودیوی Dambuster در یک پیام غیر معمول، مشکلاتی که در حین توسعه با آن ها مواجه شده بودند را به اشتراک گذاشت.

به گزاری ، داخل این پیام، آقای “هنسیت زالا” (Hansit Zala) (مدیر استودیوی Dambuster) :

“بازی Homefront: The Revolution بیش از چهار سال در دست ساخت بود و همانطور که برخی از شما مطلع هستید، مسیر توسعه‌ی آن چندان هم صاف و ساده نبود. چندین ریبوت (از سر گیری ساخت) ، انحلال ناشر اصلی، تغییر مالکیت استودیو و … !”

“خوشبختانه با وجود تمامی این دوران دشوار، «افراد کلیدی» ایمان خود نسبت به این IP را نگه داشتند و تیم توانایی ارائه‌ی یک بازی با کیفیت را داشت. من به ویژه می خواهم از حمایت بی دریغ  Klemens Kundratitz’ و Huw Beynon تشکر کنم؛ همانا بدون حمایت آن ها، بازی Homefront و استودیوی ما دیگر وجود نداشت.”

(image)

“ای کسانی که تا پایان کار، در تیم حضور داشتید؛ من سلام و درودم را بر شما و زحماتتان می فرستم. ساخت عنوانی با این اندازه و پیچیدگی، آن هم با یک تیم نسبتا کوچک، یک دستاورد قابل توجه است.”

“و ای کسانی که در طول راه از ما جدا شدید؛ من می خواهم بابت تمامی مشارکت هایی که داشتید، تشکر کنم. همانا شما نام خود را در قسمت ویژه‌ی سپاسگزاری ها خواهید یافت.”

“در نهایت؛ ای کسانی که از تجربه‌ی این بازی لذت بردید؛ به شما قول می دهم این تنها یک نقطه‌ی آغاز است.”

سیر توسعه‌ی بازی Homefront: The Revolution داستان درازی دارد… امتیاز این بازی ابتدا در دستان کمپانی مرحوم THQ بود. سپس با انحلال این شرکت، کمپانی Crytek UK تمامی حقوق آن را خریداری نمود. در نهایت، شرکت کرایتک ورشکسته شد و به اجبار این IP را به کمپانی Deep Silver (ناشر کنونی) فروخت.

لازم به ذکر است که بازی Homefront: The Revolution هم اکنون برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One آماده‌ی خرید است.

چرا بازی Homefront: The Revolution به سرانجامِ تاسف باری رسید؟!