پینترست تیم سازنده اپلیکیشن کیبورد Flesky را خریداری کرد

در میان خیل انبوه اپلیکیشن های کیبورد شخص ثالث، یکی از محبوب ترین هاست. اما متأسفانه به نظر می رسد که سرنوشت این اپلیکیشن هم اکنون در هاله ای از ابهام قرار گرفته، چرا که تیم فلسکی امروز با انتشار بیانیه ای خطاب به طرفداران خود اعلام کرده که توسط کمپانی پینترست خریداری شده است.

انتشار این خبر بسیاری را در بهت و سردرگمی فرو برده، چرا که پینترست یک شبکه اجتماعی با محوریت اشتراک گذاری ایده هاست و محتوای آن از مد و فشن، طراحی، خوراکی های فانتزی، صنایع دستی و آثار هنری فراتر نمی رود. سوال اینجاست که با توجه به محوریت فعالیت های پینترست، چرا باید این شبکه اجتماعی به خرید یک اپلیکیشن کیبورد شخص ثالث احتیاج داشته باشد؟

پاسخ این سوال هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد که این اقدام پینترست بیشتر در راستای به خدمت گرفتن استعدادهای مهندسین سازنده کیبورد فلسکی بوده تا تکنولوژی به کار رفته در این محصول. بنابراین این فقط برنامه نویسان فلسکی هستند که به تیم پینترست می پیوندند، و اپلیکیشن کیبورد همچنان در اپ استور و گوگل پلی برای کاربران قابل دسترسی خواهد بود.

تیم فلسکی همچنین از تصمیم خود برای متن باز کردن تکنولوژی به کار رفته در کیبورد فلسکی خبر داده. اینکه پس از این اقدام چه اتفاقی برای اپلیکیشن می افتد هنوز مشخص نیست، بنابراین باید کمی دیگر منتظر بمانیم تا ببینیم که واکنش بعدی تیم فلسکی و پینترست نسبت به این موضوع چگونه خواهد بود.

The post appeared first on .

پینترست تیم سازنده اپلیکیشن کیبورد Flesky را خریداری کرد

در میان خیل انبوه اپلیکیشن های کیبورد شخص ثالث، یکی از محبوب ترین هاست. اما متأسفانه به نظر می رسد که سرنوشت این اپلیکیشن هم اکنون در هاله ای از ابهام قرار گرفته، چرا که تیم فلسکی امروز با انتشار بیانیه ای خطاب به طرفداران خود اعلام کرده که توسط کمپانی پینترست خریداری شده است.

انتشار این خبر بسیاری را در بهت و سردرگمی فرو برده، چرا که پینترست یک شبکه اجتماعی با محوریت اشتراک گذاری ایده هاست و محتوای آن از مد و فشن، طراحی، خوراکی های فانتزی، صنایع دستی و آثار هنری فراتر نمی رود. سوال اینجاست که با توجه به محوریت فعالیت های پینترست، چرا باید این شبکه اجتماعی به خرید یک اپلیکیشن کیبورد شخص ثالث احتیاج داشته باشد؟

پاسخ این سوال هنوز مشخص نیست، اما به نظر می رسد که این اقدام پینترست بیشتر در راستای به خدمت گرفتن استعدادهای مهندسین سازنده کیبورد فلسکی بوده تا تکنولوژی به کار رفته در این محصول. بنابراین این فقط برنامه نویسان فلسکی هستند که به تیم پینترست می پیوندند، و اپلیکیشن کیبورد همچنان در اپ استور و گوگل پلی برای کاربران قابل دسترسی خواهد بود.

تیم فلسکی همچنین از تصمیم خود برای متن باز کردن تکنولوژی به کار رفته در کیبورد فلسکی خبر داده. اینکه پس از این اقدام چه اتفاقی برای اپلیکیشن می افتد هنوز مشخص نیست، بنابراین باید کمی دیگر منتظر بمانیم تا ببینیم که واکنش بعدی تیم فلسکی و پینترست نسبت به این موضوع چگونه خواهد بود.

The post appeared first on .

پینترست تیم سازنده اپلیکیشن کیبورد Flesky را خریداری کرد