پیدا شدن جسد یک فرد در بازی Pokemon Go

http://s3.img7.ir/SDSFN.jpg

یکی از بازیکنان Pokemon Go به هنگام بازی جسد یک فرد را یافت!

به گزارش و به نقل از ، این بازیکن که ساکن شهر Nashua می باشد، حوالی ساعت 2 بعدازظهر در نزدیکی پارکی مشغول به بازی Pokemon Go بوده که ناگهان با جسد فردی مرده مواجه می شود و بعد از آن سریعا با پلیس تماس می گیرد.

ستوان “رابرت گیگی” (از مقامات نظامی شهر Nashua) در این خصوص می گوید: “من چیز زیادی راجع به بازی Pokemon نمی دانم. ولی اینجور که پیداست مردم به هنگام بازی، دنبال مکان های مبهم و خاص می گردند که این موضوع باعث شد آن شخص بتواند جسد قربانی را پیدا کند.

مسئولین هنوز جزئیاتی از تحقیقات خود بر روی قربانی منتشر نکرده اند.

بنظر می رسه قضیه ی Pokemon go واقعا جدی شده!

 

پیدا شدن جسد یک فرد در بازی Pokemon Go

(image)

یکی از بازیکنان Pokemon Go به هنگام بازی جسد یک فرد را یافت!

به گزارش و به نقل از ، این بازیکن که ساکن شهر Nashua می باشد، حوالی ساعت 2 بعدازظهر در نزدیکی پارکی مشغول به بازی Pokemon Go بوده که ناگهان با جسد فردی مرده مواجه می شود و بعد از آن سریعا با پلیس تماس می گیرد.

ستوان “رابرت گیگی” (از مقامات نظامی شهر Nashua) در این خصوص می گوید: “من چیز زیادی راجع به بازی Pokemon نمی دانم. ولی اینجور که پیداست مردم به هنگام بازی، دنبال مکان های مبهم و خاص می گردند که این موضوع باعث شد آن شخص بتواند جسد قربانی را پیدا کند.

مسئولین هنوز جزئیاتی از تحقیقات خود بر روی قربانی منتشر نکرده اند.

بنظر می رسه قضیه ی Pokemon go واقعا جدی شده!

 

پیدا شدن جسد یک فرد در بازی Pokemon Go