پیام رسان گوگل و عرضه امکانات جدید و کاربردی

کمپانی گوگل به تازگی اعلام کرده که برنامه پیام رسان خود را جایگزین برنامه هایی همچون Hangouts می کند.

پیام رسان گوگل و عرضه امکانات جدید و کاربردی

(image)
کمپانی گوگل به تازگی اعلام کرده که برنامه پیام رسان خود را جایگزین برنامه هایی همچون Hangouts می کند.
پیام رسان گوگل و عرضه امکانات جدید و کاربردی