پژوهشگران آب 105 درجه سانتی گراد را منجمد کردند

همه ما می دانیم که تحت شرایط خاصی، می توان نقطه جوش و انجماد آب را تغییر دهیم. برای مثال، نقطه جوش آب در ارتفاعات معمولی که عمده مردم در آن زندگی می کنند تقریبا 100 درجه سانتی گراد است اما اگر در سفر به قله اورست باشید متوجه می شوید که آب حتی در دمای 70 درجه هم جوش می آید.

حالا جمعی از دانشمندان دانشگاه MIT از این قانون طبیعت استفاده کرده اند و با دستکاری آن موفق شده اند آب را با استفاده از نانولوله ها در 105 درجه سانتی گراد نه مایع، بلکه تبدیل به یخ جامد کنند.

مایکل اشتارنو از محققین این طرح می گوید: «اگر آب را درون یک نانوحفره محدود کنید، می توانید فاز رفتاری اش را واقعا تغییر دهید.»

طی این آزمایش، اشتارنو و همکارانش توانستند آب را در 202 درجه فارنهایت یا 105 درجه سانتی گراد جامد کنند. اشتانو می گوید که آن ها انتظار داشتند فاز انجماد و تبخیر جا به جا شود اما نه در این سطح گسترده.

پژوهشگران از تکنیکی به نام طیف سنجی ارتعاشی استفاده کردند تا مطمئن شوند مایع تبدیل به جامد شده اما لزوما نمی توان به آن «یخ» گفت. اشتارنو معتقد است که باید «فاز یخ مانند» را به آن نسبت داد.

با استفاده از این یافته می توان امید به ساخت سیم هایی را داشت که از آب پر شده اند. اینکه چگونه مورد استفاده قرار می گیرند و کجا کاربرد دارند را باید منتظر ماند و دید.

The post appeared first on .

پژوهشگران آب 105 درجه سانتی گراد را منجمد کردند