پنج نشانه افراد باهوش که از تحقیقات علمی به دست آمده اند [تماشا کنید]

هوش چیست؟ تعریف این مفهوم در طول سالیان متمادی دستخوش تغییرات زیادی شده و هنوز هم متخصصین به اتفاق نظر در این زمینه نرسیده اند. به هر حال اکثر ما، هوش را به معنای قوای ذهنی می دانیم که قابلیت های مختلفی از جمله استدلال، برنامه ریزی، حل مسئله، یادگیری، تفکر انتزاعی و استفاده از زبان را در بر می گیرد.

دانشمندان و محققین برای اندازه گیری میزان هوش افراد که به هوشبهر (IQ) معروف است، از مقیاس ها و روش های متعددی استفاده می کنند. نتایج پژوهش های علمی ثابت کرده که چند ویژگی در انسان، با هوشمندی در ارتباط است. در ادامه با پنج مورد از این ویژگی ها آشنا می شوید:

The post appeared first on .

پنج نشانه افراد باهوش که از تحقیقات علمی به دست آمده اند [تماشا کنید]