پروژه ساخت ماهواره مخابراتی ناهید 2 توسط پژوهشگاه فضایی ایران آغاز شد

با امضای قرارداد بین سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی، پروژه ساخت ماهواره «ناهید 2» به این پژوهشگاه واگذار شد. دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران و دکتر حدادی پور رئیس پژوهشگاه فضایی از حاضرین این مراسم بودند.

ماهواره ناهید 2 بخشی از برنامه راهبردی دستیابی به ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ است که مأموریت های مختلفی را بر عهده دارند. مأموریت اصلی این ماهواره، آزمون انتقال مداری با استفاده از پیشرانش تک مؤلفه ای و دستیابی به عمر عملیاتی دو ساله است.

همچنین زیرسیستم تعیین کنترل وضعیت و موقعیت با پایداری سه محوره و دقت نشانه روی 3 درجه ای RMS در تمامی جهات را می توان از بخش های مهم این پروژه در نظر گرفت.

این ماهواره به فناوری مانورهای مداری مجهز خواهد شد و بنابراین می تواند با استفاده از پیشران شیمیایی و سطح رانش یک نیوتن، خود را از ارتفاع 500 کیلومتری به ارتفاع 550 کیلومتری برساند.

ماهواره ناهید 2 در ابعاد 64×64 سانتیمتر و به وزن 100 کیلوگرم ساخته خواهد شد، و در مدار 550 کیلومتری با زاویه میل 55 درجه قرار خواهد گرفت.

مدت زمان اجرای قراداد ساخت ماهواره ناهید 2 برابر 28 ماه در نظر گرفته شده، اما دکتر حدادپور امیدوار است روند توسعه و ساخت آن هرچه زودتر به پایان برسد.

The post appeared first on .

پروژه ساخت ماهواره مخابراتی ناهید 2 توسط پژوهشگاه فضایی ایران آغاز شد