پرفروش ترین بازی های این هفته ی PC مشخص شدند

به نقل از و به گزارش ، آخرین جدول فروش خرده فروشی های بریتانیا، استیم و Green Man Gaming ارائه شده و همانطور که می بینیم The Sims 4 ،Insurgecny و Arma 3 Apex به ترتیب پرفروش ترین بازی های Green Man Gaming، خرده فروشی های بریتانیا و استیم بوده اند. شما می توانید جدول کامل فروش بازی ها را در زیر مشاهده کنید.

 

10 بازی پرفروش PC در خرده فروشی های بریتانیا(16 “ژوئیه”(July) سال 2016):

1. THE SIMS 4
2. FOOTBALL MANAGER 2016
3. DOOM
4. OVERWATCH
5. FALLOUT 4
6. TOTAL WAR: WARHAMMER
7. THE SIMS 4: GET TO WORK
8. STAR WARS BATTLEFRONT
9. THE WITCHER III: WILD HUNT
10. THE SIMS 4: GET TOGETHER

10 بازی پرفروش استیم:

1. Arma 3 Apex
2. Counter-Strike: Global Offensive
3. Dead by Daylight
4. RimWorld
5. Grand Theft Auto V
6. INSIDE
7. No Man’s Sky
8. Total War: WARHAMMER
9. Raw Data
10. NECROPOLIS: A Diabolical Dungeon Delve

10 بازی پرفروش Green Man Gaming:

1. Insurgency
2. Total War: WARHAMMER
3. Call of Duty: Black Ops II
4. Dark Souls III
5. Call of Duty: Black Ops III
6. Deus Ex: Mankind Divided
7. Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe Edition
8. Stellaris
9. The Black Death
10. DOOM

پرفروش ترین بازی های این هفته ی PC مشخص شدند

(image)

به نقل از و به گزارش ، آخرین جدول فروش خرده فروشی های بریتانیا، استیم و Green Man Gaming ارائه شده و همانطور که می بینیم The Sims 4 ،Insurgecny و Arma 3 Apex به ترتیب پرفروش ترین بازی های Green Man Gaming، خرده فروشی های بریتانیا و استیم بوده اند. شما می توانید جدول کامل فروش بازی ها را در زیر مشاهده کنید.

 

10 بازی پرفروش PC در خرده فروشی های بریتانیا(16 “ژوئیه”(July) سال 2016):

1. THE SIMS 4
2. FOOTBALL MANAGER 2016
3. DOOM
4. OVERWATCH
5. FALLOUT 4
6. TOTAL WAR: WARHAMMER
7. THE SIMS 4: GET TO WORK
8. STAR WARS BATTLEFRONT
9. THE WITCHER III: WILD HUNT
10. THE SIMS 4: GET TOGETHER

10 بازی پرفروش استیم:

1. Arma 3 Apex
2. Counter-Strike: Global Offensive
3. Dead by Daylight
4. RimWorld
5. Grand Theft Auto V
6. INSIDE
7. No Man’s Sky
8. Total War: WARHAMMER
9. Raw Data
10. NECROPOLIS: A Diabolical Dungeon Delve

10 بازی پرفروش Green Man Gaming:

1. Insurgency
2. Total War: WARHAMMER
3. Call of Duty: Black Ops II
4. Dark Souls III
5. Call of Duty: Black Ops III
6. Deus Ex: Mankind Divided
7. Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe Edition
8. Stellaris
9. The Black Death
10. DOOM

پرفروش ترین بازی های این هفته ی PC مشخص شدند