آقای Steve Bristow در سن ۶۵ سالگی در گذشت . برای جزییات خبر به ادامه مطلب مراجعه کنید . آقای Steve Bristow طراح افسانه ای بازی و یکی از اولین کارمندان شرکت آتاری متاسفانه در سن ۶۵ سالگی ازین دنیا چشم بست . خبر مرگ این فرد بزرگ توسط شرکت آتاری منتشر شد . او در […]