پتنت های جدیدی از سامسونگ در حوزه ی نمایشگرهای انعطاف پذیر منتشر شد

سامسونگ همچنان به ثبت پتنت های متنوع در مورد طراحی تلفن های هوشمند ادامه می دهد، از جمله آخرین مورد که اخیراً منتشر شده و یک موبایل با قابلیت تا شدن از وسط را نمایش می دهد.

سامسونگ بر اساس تصاویر منتشر شده یک بخش لولا مانند را در وسط این موبایل تعبیه کرده که تا حد زیادی، را به ذهن متبادر می کند.

این تلفن هوشمند همچنین به یک نمایشگر دوم مجهز است که در کنار دوربین های محصول قرار گرفته تا هنگام تا شدن دستگاه به سمت بیرون قرار گرفته و قابل مشاهده باشد.

البته به نظر می رسد اندازه ی این نمایشگر از LG V20 کوچکتر باشد، اما با این حال برای نمایش اطلاعاتی مثل ساعت، وضعیت هوا، نوتیفیکیشن ها و موارد اینچنینی کافی خواهد بود.

جالب است بدانید که شرکت کره ای همزمان با این محصول، پتنت یک تلویزیون با قابلیت جمع شدن را نیز به ثبت رسانده است.

بر اساس تصاویر موجود در پتنت، دو طرف این تلویزیون یک بخش جعبه مانند قرار دارد که وقتی آنها را به سمت وسط حرکت دهید، پنل انعطاف پذیر صفحه نمایش داخل آنها لوله می شود.

در پایان از شما دعوت می کنیم تصاویر بیشتری از پتنت های جدید را مشاهده نمایید. البته توجه داشته باشید که ثبت پتنت الزاماً به معنای عرضه ی محصول نخواهد بود و لازم است منتظر بمانیم تا برنامه های سامسونگ در این زمینه مشخص گردد.

The post appeared first on .

پتنت های جدیدی از سامسونگ در حوزه ی نمایشگرهای انعطاف پذیر منتشر شد

سامسونگ همچنان به ثبت پتنت های متنوع در مورد طراحی تلفن های هوشمند ادامه می دهد، از جمله آخرین مورد که اخیراً منتشر شده و یک موبایل با قابلیت تا شدن از وسط را نمایش می دهد.

سامسونگ بر اساس تصاویر منتشر شده یک بخش لولا مانند را در وسط این موبایل تعبیه کرده که تا حد زیادی، را به ذهن متبادر می کند.

این تلفن هوشمند همچنین به یک نمایشگر دوم مجهز است که در کنار دوربین های محصول قرار گرفته تا هنگام تا شدن دستگاه به سمت بیرون قرار گرفته و قابل مشاهده باشد.

البته به نظر می رسد اندازه ی این نمایشگر از LG V20 کوچکتر باشد، اما با این حال برای نمایش اطلاعاتی مثل ساعت، وضعیت هوا، نوتیفیکیشن ها و موارد اینچنینی کافی خواهد بود.

جالب است بدانید که شرکت کره ای همزمان با این محصول، پتنت یک تلویزیون با قابلیت جمع شدن را نیز به ثبت رسانده است.

بر اساس تصاویر موجود در پتنت، دو طرف این تلویزیون یک بخش جعبه مانند قرار دارد که وقتی آنها را به سمت وسط حرکت دهید، پنل انعطاف پذیر صفحه نمایش داخل آنها لوله می شود.

در پایان از شما دعوت می کنیم تصاویر بیشتری از پتنت های جدید را مشاهده نمایید. البته توجه داشته باشید که ثبت پتنت الزاماً به معنای عرضه ی محصول نخواهد بود و لازم است منتظر بمانیم تا برنامه های سامسونگ در این زمینه مشخص گردد.

The post appeared first on .

پتنت های جدیدی از سامسونگ در حوزه ی نمایشگرهای انعطاف پذیر منتشر شد