پتنت دیگری از اپل که شایعه بدون حاشیه بودن نمایشگر آیفون بعدی را تایید می کند

چندی پیش بود که درباره پتنتی از اپل برایتان نوشتیم که . حالا اخیراً پتنت دیگری از اپل یافته شده که قابلیت قرار دادن سنسور حساس به نور و دیگر سنسورها را به صورت مستقیم در نمایشگر فراهم می آورد.

این بدان معناست که دیگر نیازی به فضایی خالی در اطراف نمایشگر برای قرار دادن سنسورها نیست و اپل می تواند برنامه های خود برای عرضه موبایلی با نمایشگر بدون حاشیه در سال 2017 را محقق سازد که پیش از این شایعات زیادی درباره آن شنیده ایم.

سنسورهای حساس به نور به صورت خودکار می توانند میزان روشنایی نمایشگر را براساس شرایط محیطی تنظیم نمایند. به عنوان مثال، نمایشگر زیر نور مستقیم خورشید به وضوح نمایان خواهد بود و در محیطی تاریک، نور آن کاهش می یابد تا آسیبی به چشم کاربر وارد نگردد. تمام اسمارت فون های امروزی از این سنسور بهره می برند و تولیدکنندگان آن را بالا یا پایین نمایشگر قرار می دهند.

با این حال اپل قادر است از این پس سنسور مورد نظر را درون خود نمایشگر قرار دهد و مدعی شده که از همین تکنیک می توان برای سنسور مجاورت سنجی نیز استفاده نمود. با این همه، این تکنولوژی مسلماً هنوز تکامل یافته نیست و از ضعفی کوچک بهره می برد.

در واقع آن بخش از نمایشگر که سنسورها در داخل آن قرار گرفته اند، قابلیت های لمسی خود را از دست خواهند داد اما می توان از این فضا برای نمایش محتویات غیرقابل تعامل، مانند زمان و عمر باتری استفاده نمود. در نهایت اپل مشخصاً با پتنت های تازه اش، در حال حرکت به سمت تولید آیفونی با نمایشگر بدون حاشیه است؛ اما این که چنین موبایلی بالاخره چه زمانی به دست مشتریان خواهد رسید، سوالی است که تنها با انتظار پاسخش را خواهیم یافت.

The post appeared first on .

پتنت دیگری از اپل که شایعه بدون حاشیه بودن نمایشگر آیفون بعدی را تایید می کند

چندی پیش بود که درباره پتنتی از اپل برایتان نوشتیم که . حالا اخیراً پتنت دیگری از اپل یافته شده که قابلیت قرار دادن سنسور حساس به نور و دیگر سنسورها را به صورت مستقیم در نمایشگر فراهم می آورد.

این بدان معناست که دیگر نیازی به فضایی خالی در اطراف نمایشگر برای قرار دادن سنسورها نیست و اپل می تواند برنامه های خود برای عرضه موبایلی با نمایشگر بدون حاشیه در سال 2017 را محقق سازد که پیش از این شایعات زیادی درباره آن شنیده ایم.

سنسورهای حساس به نور به صورت خودکار می توانند میزان روشنایی نمایشگر را براساس شرایط محیطی تنظیم نمایند. به عنوان مثال، نمایشگر زیر نور مستقیم خورشید به وضوح نمایان خواهد بود و در محیطی تاریک، نور آن کاهش می یابد تا آسیبی به چشم کاربر وارد نگردد. تمام اسمارت فون های امروزی از این سنسور بهره می برند و تولیدکنندگان آن را بالا یا پایین نمایشگر قرار می دهند.

با این حال اپل قادر است از این پس سنسور مورد نظر را درون خود نمایشگر قرار دهد و مدعی شده که از همین تکنیک می توان برای سنسور مجاورت سنجی نیز استفاده نمود. با این همه، این تکنولوژی مسلماً هنوز تکامل یافته نیست و از ضعفی کوچک بهره می برد.

در واقع آن بخش از نمایشگر که سنسورها در داخل آن قرار گرفته اند، قابلیت های لمسی خود را از دست خواهند داد اما می توان از این فضا برای نمایش محتویات غیرقابل تعامل، مانند زمان و عمر باتری استفاده نمود. در نهایت اپل مشخصاً با پتنت های تازه اش، در حال حرکت به سمت تولید آیفونی با نمایشگر بدون حاشیه است؛ اما این که چنین موبایلی بالاخره چه زمانی به دست مشتریان خواهد رسید، سوالی است که تنها با انتظار پاسخش را خواهیم یافت.

The post appeared first on .

پتنت دیگری از اپل که شایعه بدون حاشیه بودن نمایشگر آیفون بعدی را تایید می کند