پتنت جدید مایکروسافت به امکان اتصال چند سرفس به یکدیگر اشاره دارد

به نظر می رسد مایکروسافت اخیراً پتنتی را به ثبت رسانده که امکان اتصال همزمان چند سرفس را به یکدیگر میسر می سازد.

چنانچه بیش از یک عدد از تبلت های ویندوزی مایکروسافت را در اختیار دارید، به زودی با خرید یک کیبورد بزرگ واحد، می توانید از نمایشگر هر دو سرفس به صورت یکپارچه برای تماشای صفحه بزرگتر بهره ببرید.

مایکروسافت در شرح پتنت خود اذعان کرده تبلت های سرفس به دو طریق بی سیم یا پورت فیزیکی به یکدیگر متصل شده و با اشتراک گذاری پردازنده ها و منابع تغذیه دو دستگاه، بهترین عملکرد را به اجرا خواهند گذاشت.

علاوه بر این ردموندی ها در نظر دارند جدا از سرفس، این الگو را به سایر دیوایس های سخت افزاری مشابه بسط بدهند.

همانطور که در اطلاعات مندرج دیده می شود، تاریخ ارائه این ایده بیست و سوم ژوئن 2016 (3 تیر 1395) بوده و به نظر می رسد مایکروسافت مدت زیادی است چنین ایده ای را در سر می پروراند.

طبیعتاً با شناختی که نسبت به شرکت امریکایی داریم، ردموندی ها دوست دارند با فراهم آوری کیبوردی که یکجا به دو تبلت متصل شود، متقاضی را به تهیه چند سرفس همزمان ترغیب نمایند.

The post appeared first on .

پتنت جدید مایکروسافت به امکان اتصال چند سرفس به یکدیگر اشاره دارد

به نظر می رسد مایکروسافت اخیراً پتنتی را به ثبت رسانده که امکان اتصال همزمان چند سرفس را به یکدیگر میسر می سازد.

چنانچه بیش از یک عدد از تبلت های ویندوزی مایکروسافت را در اختیار دارید، به زودی با خرید یک کیبورد بزرگ واحد، می توانید از نمایشگر هر دو سرفس به صورت یکپارچه برای تماشای صفحه بزرگتر بهره ببرید.

مایکروسافت در شرح پتنت خود اذعان کرده تبلت های سرفس به دو طریق بی سیم یا پورت فیزیکی به یکدیگر متصل شده و با اشتراک گذاری پردازنده ها و منابع تغذیه دو دستگاه، بهترین عملکرد را به اجرا خواهند گذاشت.

علاوه بر این ردموندی ها در نظر دارند جدا از سرفس، این الگو را به سایر دیوایس های سخت افزاری مشابه بسط بدهند.

همانطور که در اطلاعات مندرج دیده می شود، تاریخ ارائه این ایده بیست و سوم ژوئن 2016 (3 تیر 1395) بوده و به نظر می رسد مایکروسافت مدت زیادی است چنین ایده ای را در سر می پروراند.

طبیعتاً با شناختی که نسبت به شرکت امریکایی داریم، ردموندی ها دوست دارند با فراهم آوری کیبوردی که یکجا به دو تبلت متصل شود، متقاضی را به تهیه چند سرفس همزمان ترغیب نمایند.

The post appeared first on .

پتنت جدید مایکروسافت به امکان اتصال چند سرفس به یکدیگر اشاره دارد