ویدیوی صحنه آهسته از تخلیه آب توسط اسپیکر اپل واچ سری 2 [تماشا کنید]

اپل واچ سری 2 در حالی در مقابل آب مقاوم ساخته شده که 2 سوراخ نسبتاً بزرگ روی بدنه دستگاه به چشم می خورد که مربوط به اسپیکرهای این ساعت هوشمند هستند، اما بر اساس بررسی های انجام گرفته تاکنون ادعای سازنده صحت دارد و حتی شنا کردن کاربر هم مشکلی در عملکرد دستگاه ایجاد نمی کند.

سازنده با مقاوم ساختن دومین ساعت هوشمند خود در برابر آب ،جذابیت این محصول را نسبت به قبل افزایش داده است، آن هم در حالی که نسل پیشین حتی بدون این قابلیت هم عملکرد مناسبی داشت و گفته می شود یک سوم فروش بازار آمریکا را در اختیار خود دارد.

به گزارش سایت iFixit که گجت های دیجیتالی را کالبد شکافی می کند، بخشی از مقاومت دستگاه در مقابل آب به واشر بزرگی باز می گردد که سازنده داخل بدنه تعبیه کرده. اما جذاب ترین نکته این است که اپل می گوید امواج صدای در حال پخش هم برای تخلیه آب از سوراخ اسپیکر اپل واچ سری 2 مورد استفاده قرار می گیرند.

از شما دعوت می کنیم در ادامه یک ویدیوی صحنه آهسته از روش ابتکاری اپل برای مقاوم ساختن ساعت هوشمند در برابر آب را مشاهده نمایید، روش جذابی که می تواند در تولید تلفن های هوشمند هم مورد استفاده قرار گیرد.

The post appeared first on .

ویدیوی صحنه آهسته از تخلیه آب توسط اسپیکر اپل واچ سری 2 [تماشا کنید]

اپل واچ سری 2 در حالی در مقابل آب مقاوم ساخته شده که 2 سوراخ نسبتاً بزرگ روی بدنه دستگاه به چشم می خورد که مربوط به اسپیکرهای این ساعت هوشمند هستند، اما بر اساس بررسی های انجام گرفته تاکنون ادعای سازنده صحت دارد و حتی شنا کردن کاربر هم مشکلی در عملکرد دستگاه ایجاد نمی کند.

سازنده با مقاوم ساختن دومین ساعت هوشمند خود در برابر آب ،جذابیت این محصول را نسبت به قبل افزایش داده است، آن هم در حالی که نسل پیشین حتی بدون این قابلیت هم عملکرد مناسبی داشت و گفته می شود یک سوم فروش بازار آمریکا را در اختیار خود دارد.

به گزارش سایت iFixit که گجت های دیجیتالی را کالبد شکافی می کند، بخشی از مقاومت دستگاه در مقابل آب به واشر بزرگی باز می گردد که سازنده داخل بدنه تعبیه کرده. اما جذاب ترین نکته این است که اپل می گوید امواج صدای در حال پخش هم برای تخلیه آب از سوراخ اسپیکر اپل واچ سری 2 مورد استفاده قرار می گیرند.

از شما دعوت می کنیم در ادامه یک ویدیوی صحنه آهسته از روش ابتکاری اپل برای مقاوم ساختن ساعت هوشمند در برابر آب را مشاهده نمایید، روش جذابی که می تواند در تولید تلفن های هوشمند هم مورد استفاده قرار گیرد.

The post appeared first on .

ویدیوی صحنه آهسته از تخلیه آب توسط اسپیکر اپل واچ سری 2 [تماشا کنید]