وزیر ارتباطات: سیستم پرداخت موبایلی به زودی جایگزین کارت های بانکی می شود

این روزها بسیاری از شرکت های مطرح حوزه فناوری اقدام به راه اندازی سیستم های پرداخت موبایلی خود می کنند؛ اپل پی، گوگل ولت و حتی مسنجر فیسبوک از جمله مهم ترین سرویس های راه اندازی شده در دنیا هستند که هنوز پایشان به ایران باز نشده.

البته در راستای هوشمندسازی تجارت و فعالیت های دولتی تا به امروز گام هایی در کشور برداشته شده که از آن جمله می توان به اشاره نمود.

حال با در نظر داشتن همین مساله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که به زودی پرداخت های موبایلی جایگزین کارت های بانکی برای پرداخت خُرد می شوند و کلیه اپراتورها این خدمت را به مشتریان خود ارائه خواهند داد.

محمود واعظی با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن اعلام داشت: اجرای این طرح برای اولین بار به صورت اینترنتی بود و به اندازه‌ای موفق اجرا شد که بیشترین درصد مشارکت را برای ایران رقم زد.

او در ادامه اجرای این طرح را آزمایش خوبی برای شبکه ملی اطلاعات دانست و اعلام نمود که امنیت این شبکه مرتب رصد می شد تا دسترسی کاربران به سایت سرشماری با اختلال روبرو نشود و با در نظر داشتن سطح مشارکت ایرانی ها در این طرح ابراز امیدواری کرد که در ادامه بسیاری از فعالیت های اینترنتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صورت بگیرند.

وزیر ارتباطات با تجلیل از فعالیت های صورت گرفته در حوزه نرم افزار و برنامه نویسی در کشور، اعلام نمود که تاکنوت 110 هزار اپلیکیشن بومی نوشته شده و باید انتظار داشت که اشتغالزایی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

او ادامه داد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون توجه ویژه ای به مقوله تولید محتوا دارد و قرار است بخشی از بودجه این وزارت خانه به تولید اپلیکیشن و محتوا اختصاص پیدا کند.

واعظی در رابطه با راه اندازی سیستم پرداخت موبایل در کشور و جایگزینی آن با کارت های بانکی هم اعلام نمود که مذاکرات این وزارتخانه با بانک مرکزی برای راه اندازی سرویس مذکور تا کنون به پیشرفت های خوبی دست یافته و ظرف دو تا سه ماه آینده بستر مناسب انجام این کار که به کمک شرکت خدمات انفورماتیک فراهم شده است در اختیار کلیه اپراتورها قرار می گیرد.

The post appeared first on .

وزیر ارتباطات: سیستم پرداخت موبایلی به زودی جایگزین کارت های بانکی می شود

این روزها بسیاری از شرکت های مطرح حوزه فناوری اقدام به راه اندازی سیستم های پرداخت موبایلی خود می کنند؛ اپل پی، گوگل ولت و حتی مسنجر فیسبوک از جمله مهم ترین سرویس های راه اندازی شده در دنیا هستند که هنوز پایشان به ایران باز نشده.

البته در راستای هوشمندسازی تجارت و فعالیت های دولتی تا به امروز گام هایی در کشور برداشته شده که از آن جمله می توان به اشاره نمود.

حال با در نظر داشتن همین مساله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که به زودی پرداخت های موبایلی جایگزین کارت های بانکی برای پرداخت خُرد می شوند و کلیه اپراتورها این خدمت را به مشتریان خود ارائه خواهند داد.

محمود واعظی با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن اعلام داشت: اجرای این طرح برای اولین بار به صورت اینترنتی بود و به اندازه‌ای موفق اجرا شد که بیشترین درصد مشارکت را برای ایران رقم زد.

او در ادامه اجرای این طرح را آزمایش خوبی برای شبکه ملی اطلاعات دانست و اعلام نمود که امنیت این شبکه مرتب رصد می شد تا دسترسی کاربران به سایت سرشماری با اختلال روبرو نشود و با در نظر داشتن سطح مشارکت ایرانی ها در این طرح ابراز امیدواری کرد که در ادامه بسیاری از فعالیت های اینترنتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صورت بگیرند.

وزیر ارتباطات با تجلیل از فعالیت های صورت گرفته در حوزه نرم افزار و برنامه نویسی در کشور، اعلام نمود که تاکنوت 110 هزار اپلیکیشن بومی نوشته شده و باید انتظار داشت که اشتغالزایی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

او ادامه داد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون توجه ویژه ای به مقوله تولید محتوا دارد و قرار است بخشی از بودجه این وزارت خانه به تولید اپلیکیشن و محتوا اختصاص پیدا کند.

واعظی در رابطه با راه اندازی سیستم پرداخت موبایل در کشور و جایگزینی آن با کارت های بانکی هم اعلام نمود که مذاکرات این وزارتخانه با بانک مرکزی برای راه اندازی سرویس مذکور تا کنون به پیشرفت های خوبی دست یافته و ظرف دو تا سه ماه آینده بستر مناسب انجام این کار که به کمک شرکت خدمات انفورماتیک فراهم شده است در اختیار کلیه اپراتورها قرار می گیرد.

The post appeared first on .

وزیر ارتباطات: سیستم پرداخت موبایلی به زودی جایگزین کارت های بانکی می شود