وبلاگ نویسی زنده دیجیاتو: کنفرانس خبری مایکروسافت [5 آبان ماه، ساعت 17:30]

چندی قبل در خبرها خواندید که مایکروسافت در نظر دارد یک آل این وان را به خانواده سرفس خود و در کنار آن گفته شده این شرکت، تحولاتی عظیم را در اپلیکیشن Paint خود اعمال کرده و قابلیت های ترسیم سه بعدی را به آن افزوده است که احتمالا در این روز شاهد عرضه رسمی اپلیکیشن یاد شده نیز خواهیم بود. پیشتر نیز در پستی جداگانه را از نظر گذراندیم.

حال انتظارها به سر رسیده و بعد از انتشار شایعات جسته و گریخته در این رابطه وقت آن شده که ردموندی ها خود، راسا وارد عمل شده و پرده از فعالیت های پنهان شان بردارند.

با وبلاگ نویسی زنده دیجیاتو از مراسم روز چهارشنبه مایکروسافت برای رونمایی احتمالی از یک پی سی و البته شگفتی های دیگر این شرکت همراه ما باشید. وعده ما پنجم آبان ماه ساعت 17:30.

The post appeared first on .

وبلاگ نویسی زنده دیجیاتو: کنفرانس خبری مایکروسافت [5 آبان ماه، ساعت 17:30]

چندی قبل در خبرها خواندید که مایکروسافت در نظر دارد یک آل این وان را به خانواده سرفس خود و در کنار آن گفته شده این شرکت، تحولاتی عظیم را در اپلیکیشن Paint خود اعمال کرده و قابلیت های ترسیم سه بعدی را به آن افزوده است که احتمالا در این روز شاهد عرضه رسمی اپلیکیشن یاد شده نیز خواهیم بود. پیشتر نیز در پستی جداگانه را از نظر گذراندیم.

حال انتظارها به سر رسیده و بعد از انتشار شایعات جسته و گریخته در این رابطه وقت آن شده که ردموندی ها خود، راسا وارد عمل شده و پرده از فعالیت های پنهان شان بردارند.

با وبلاگ نویسی زنده دیجیاتو از مراسم روز چهارشنبه مایکروسافت برای رونمایی احتمالی از یک پی سی و البته شگفتی های دیگر این شرکت همراه ما باشید. وعده ما پنجم آبان ماه ساعت 17:30.

The post appeared first on .

وبلاگ نویسی زنده دیجیاتو: کنفرانس خبری مایکروسافت [5 آبان ماه، ساعت 17:30]