هیدکی کامیا به دنبال فرصت های تازه برای ساخت Bayonetta 3 می باشد

در یک مصاحبه که از کارگردان استدیوی Platinum Games یعنی جناب هیدکی کامیا به عمل آمد، از ایشان سوال شد که آیا بعد از انتشار عنوان Scalebound برای Win10 و Xbox One، قصد کار بر روی نسخه ی جدید از سری بایونتا یعنی Bayonetta 3 را خواهند داشت یا خیر؟ ایشان نیز در پاسخ به صراحت اعلام کردند که قصد چنین کاری را دارند و حتی تا به حال بحث هایی هم در مورد این عنوان با تیم سازنده داشته اند. آقای کامیا گفت:

“اگر بخواهم خیلی واضح پاسخ بدهم، بله. این موضوع چیزی است که خیلی از مواقع فکرم را به خود مشغول می کند و برنامه هایی هم برای آن دارم. ما حتی در مورد این مسئله، در شرکتمان نیز صحبت می کنیم و کرده ایم و حتی طرح هایی هم برای چگونگی ساختار بازی و خط قرمز های باید ها و نباید های آن نیز ترسیم کرده ام. واقعا مطمئن هستم که اگر فرصت انجام این کار را داشته باشیم، یک بازی عالی خواهیم ساخت. اما در حال حاضر به دنبال فرصت های تازه ای برای شروع این پروژه هستیم. اگر زمانی این فرصت پیش بیاید که بتوانیم بر روی ساخت Bayonetta 3 کار کنیم، بسیار عالی خواهد شد.”

همچنین طی مصاحبه ی دیگری که توسط وب سایت Metro با جناب کامیا شد، ایشان اعلام کردند که خیلی از مواقع به چگونه بودن نسخه ی بعدی Bayonetta و حتی Okami 2 نیز فکر می کنند:

“من خیلی از مواقع وقتم را صرف فکر کردن به Bayonetta 3 و چگونه بودن بازی و ویژگی های آن، می کنم. حتی بعضی از مواقع به Okami 2 هم می اندیشم و ایده هایی برای این بازی نیز دارم.”

هیدکی کامیا به دنبال فرصت های تازه برای ساخت Bayonetta 3 می باشد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هیدکی کامیا به دنبال فرصت های تازه برای ساخت Bayonetta 3 می باشد

در یک مصاحبه که از کارگردان استدیوی Platinum Games یعنی جناب هیدکی کامیا به عمل آمد، از ایشان سوال شد که آیا بعد از انتشار عنوان Scalebound برای Win10 و Xbox One، قصد کار بر روی نسخه ی جدید از سری بایونتا یعنی Bayonetta 3 را خواهند داشت یا خیر؟ ایشان نیز در پاسخ به صراحت اعلام کردند که قصد چنین کاری را دارند و حتی تا به حال بحث هایی هم در مورد این عنوان با تیم سازنده داشته اند. آقای کامیا گفت:

“اگر بخواهم خیلی واضح پاسخ بدهم، بله. این موضوع چیزی است که خیلی از مواقع فکرم را به خود مشغول می کند و برنامه هایی هم برای آن دارم. ما حتی در مورد این مسئله، در شرکتمان نیز صحبت می کنیم و کرده ایم و حتی طرح هایی هم برای چگونگی ساختار بازی و خط قرمز های باید ها و نباید های آن نیز ترسیم کرده ام. واقعا مطمئن هستم که اگر فرصت انجام این کار را داشته باشیم، یک بازی عالی خواهیم ساخت. اما در حال حاضر به دنبال فرصت های تازه ای برای شروع این پروژه هستیم. اگر زمانی این فرصت پیش بیاید که بتوانیم بر روی ساخت Bayonetta 3 کار کنیم، بسیار عالی خواهد شد.”

همچنین طی مصاحبه ی دیگری که توسط وب سایت Metro با جناب کامیا شد، ایشان اعلام کردند که خیلی از مواقع به چگونه بودن نسخه ی بعدی Bayonetta و حتی Okami 2 نیز فکر می کنند:

“من خیلی از مواقع وقتم را صرف فکر کردن به Bayonetta 3 و چگونه بودن بازی و ویژگی های آن، می کنم. حتی بعضی از مواقع به Okami 2 هم می اندیشم و ایده هایی برای این بازی نیز دارم.”

هیدکی کامیا به دنبال فرصت های تازه برای ساخت Bayonetta 3 می باشد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هیدکی کامیا به دنبال فرصت های تازه برای ساخت Bayonetta 3 می باشد