هیدئو کوجیما خالق Metal Gear Solid چگونه یک شخصیت را خلق می کند؟

یکی از ارکان اصلی عناوین “هیدئو کوجیما” (Hideo Kojima) خالق سری بازی Metal Gear Slid ارائه شخصیت هایی قوی و به یادماندنیست. به گزارش و به نقل از ، بتازگی آقای کوجیما در صفحه شخصی توئیتر خود روند خلق یک شخصیت در بازی از دید خودش را به شکل بسیار جالبی ترسیم کرد.

به گفته اقای کوجیما، او روند خلق شخصیت را به چند دسته تقسیم می کند و در نهایت به سراغ مرحله شخصیت پردازی درون اثر می شود:

“وقتی من یک شخصیت جدید را می خواهم خلق کنم بسیار از جزئیات را در ابتدا در نظر می گیرم، جنسیت، نژاد، چهره، سن، تجربیات، اخلاقیات و … که باعث خلق یک شخصیت می شوند اما هنوز کار تمام نشده است. در ادامه نقش این شخصیت در داستان و تم بازی را ترسیم می کنم. رابطه و تعادل رفتاری در مقابل سایر شخصیت ها مرحله بعدی است و در نهایت به این موضوع می پردازم که این شخصیت باید چه روندی را در طول بازی داشته باشد و چگونه شخصیت در بازی به تکامل برسد، چگونه درون بازی بیاید و چگونه خارج شود.”

در حال حاضر تنها می دانیم که کوجیما با استودیو جدیدش در حال خلق یک عنوان جدید می باشد و این اثر بر روی PS4 و PC منتشر می شود.

هیدئو کوجیما خالق Metal Gear Solid چگونه یک شخصیت را خلق می کند؟

(image)

یکی از ارکان اصلی عناوین “هیدئو کوجیما” (Hideo Kojima) خالق سری بازی Metal Gear Slid ارائه شخصیت هایی قوی و به یادماندنیست. به گزارش و به نقل از ، بتازگی آقای کوجیما در صفحه شخصی توئیتر خود روند خلق یک شخصیت در بازی از دید خودش را به شکل بسیار جالبی ترسیم کرد.

به گفته اقای کوجیما، او روند خلق شخصیت را به چند دسته تقسیم می کند و در نهایت به سراغ مرحله شخصیت پردازی درون اثر می شود:

“وقتی من یک شخصیت جدید را می خواهم خلق کنم بسیار از جزئیات را در ابتدا در نظر می گیرم، جنسیت، نژاد، چهره، سن، تجربیات، اخلاقیات و … که باعث خلق یک شخصیت می شوند اما هنوز کار تمام نشده است. در ادامه نقش این شخصیت در داستان و تم بازی را ترسیم می کنم. رابطه و تعادل رفتاری در مقابل سایر شخصیت ها مرحله بعدی است و در نهایت به این موضوع می پردازم که این شخصیت باید چه روندی را در طول بازی داشته باشد و چگونه شخصیت در بازی به تکامل برسد، چگونه درون بازی بیاید و چگونه خارج شود.”

در حال حاضر تنها می دانیم که کوجیما با استودیو جدیدش در حال خلق یک عنوان جدید می باشد و این اثر بر روی PS4 و PC منتشر می شود.

هیدئو کوجیما خالق Metal Gear Solid چگونه یک شخصیت را خلق می کند؟