هک ساعت هوشمند ال جی و تبدیل آن به ابزاری برای شناسایی ژست های حرکتی [تماشا کنید]

گروهی از محققین دانشگاه «کارنگی ملون» (Carnegie Mellon) در ایالات متحده موفق شده اند با هک نرم افزاری یک دستگاه ساعت هوشمند کمپانی ال جی آن را به ابزاری برای ردیابی ژست های حرکتی دست انسان برای کنترل ابزارهای رایانه ای تبدیل کنند.

با تقویت حساسیت سنسور شتاب سنج این ساعت هوشمند آنها توانستند راهکاری برای ایجاد و سنجش سگنال های زیست- صوتی (bio-acoustic) فراهم نمایند و از این طریق ساعت هوشمند مذکور را به یک ابزار برای ردیابی حرکات دست و ارسال کننده فرامین بر اساس ژست های حرکتی تبدیل نمایند.

در ویدیویی که توسط گروه توسعه دهنده این گجت تهیه شده به خوبی دقت و حساسیت بالای ساعت هوشمند دستکاری شده نسبت به اصوات و حرکات دست نشان داده می شود.

در این شرایط دیگر لازم نیست برای انجام کاری خاص روی صفحه نمایش ساعت هوشمند خود تپ کنید، بلکه با اشاره انگشت روی هر نقطه از دست یا بازو نیز سیستم قادر به تشخیص فرمان شما خواهد بود. می توانید در حالی که ساعت روی مچ شماست دست و یا حتی انگشتانتان را در هوا تکان دهید و از این طریق به مرور صفحات وب در لپ تاپ خود بپردازید.

گروه طراح نام ساعت هوشمند شخصی سازی شده خود را ViBand گذاشته اند. این پوشیدنی هوشمند از چنان دقتی برخوردار است که می تواند به سرعت کاری که مشغول انجام آن هستید را تشخیص داده و متناسب با آن اپلیکیشن خاصی را اجرا یا اطلاعات مرتبط را به نمایش بگذارد.

نرخ سنجش شتاب در سنسور ساعت های هوشمند معمولی حدود ۱۰۰ هرتز است، اما سنسورهای سه گانه ViBand می تواند در هر ثانیه ۴ هزار بار (معادل ۴۰۰۰ هرتز) اطلاعات دریافتی از موقعیت دست و انگشتان کاربر خود را سنجش کند. همین قابلیت در کنار هسته Linux دستکاری شده چنین قدرت و دقتی را برای این پوشیدنی فراهم می کند.

اما سوال اساسی اینجاست که چنین حجم زیادی از پردازش چه بر سر باتری کوچک ساعت های هوشمند خواهد آورد؟ به گفته مدیر تیم محقق دانشگاه کارنگی، سنسورهای تقویت شده ViBand مصرفی دو برابر سنسورهای معمول دارند، اما به اعتقاد او بهره گیری از یک پردازنده کم مصرف اختصاصی می توان تا حدود زیادی این مسئله را جبران کند.

هنوز صحبتی در خصوص احتمال و زمان ورود ViBand به بازار مصرف به میان نیامده، اما به طور قطع چنین دست آوردهایی می تواند به طور کامل شیوه تعامل انسان ها با ماشین های هوشمند را متحول سازد.

The post appeared first on .

هک ساعت هوشمند ال جی و تبدیل آن به ابزاری برای شناسایی ژست های حرکتی [تماشا کنید]

گروهی از محققین دانشگاه «کارنگی ملون» (Carnegie Mellon) در ایالات متحده موفق شده اند با هک نرم افزاری یک دستگاه ساعت هوشمند کمپانی ال جی آن را به ابزاری برای ردیابی ژست های حرکتی دست انسان برای کنترل ابزارهای رایانه ای تبدیل کنند.

با تقویت حساسیت سنسور شتاب سنج این ساعت هوشمند آنها توانستند راهکاری برای ایجاد و سنجش سگنال های زیست- صوتی (bio-acoustic) فراهم نمایند و از این طریق ساعت هوشمند مذکور را به یک ابزار برای ردیابی حرکات دست و ارسال کننده فرامین بر اساس ژست های حرکتی تبدیل نمایند.

در ویدیویی که توسط گروه توسعه دهنده این گجت تهیه شده به خوبی دقت و حساسیت بالای ساعت هوشمند دستکاری شده نسبت به اصوات و حرکات دست نشان داده می شود.

در این شرایط دیگر لازم نیست برای انجام کاری خاص روی صفحه نمایش ساعت هوشمند خود تپ کنید، بلکه با اشاره انگشت روی هر نقطه از دست یا بازو نیز سیستم قادر به تشخیص فرمان شما خواهد بود. می توانید در حالی که ساعت روی مچ شماست دست و یا حتی انگشتانتان را در هوا تکان دهید و از این طریق به مرور صفحات وب در لپ تاپ خود بپردازید.

گروه طراح نام ساعت هوشمند شخصی سازی شده خود را ViBand گذاشته اند. این پوشیدنی هوشمند از چنان دقتی برخوردار است که می تواند به سرعت کاری که مشغول انجام آن هستید را تشخیص داده و متناسب با آن اپلیکیشن خاصی را اجرا یا اطلاعات مرتبط را به نمایش بگذارد.

نرخ سنجش شتاب در سنسور ساعت های هوشمند معمولی حدود ۱۰۰ هرتز است، اما سنسورهای سه گانه ViBand می تواند در هر ثانیه ۴ هزار بار (معادل ۴۰۰۰ هرتز) اطلاعات دریافتی از موقعیت دست و انگشتان کاربر خود را سنجش کند. همین قابلیت در کنار هسته Linux دستکاری شده چنین قدرت و دقتی را برای این پوشیدنی فراهم می کند.

اما سوال اساسی اینجاست که چنین حجم زیادی از پردازش چه بر سر باتری کوچک ساعت های هوشمند خواهد آورد؟ به گفته مدیر تیم محقق دانشگاه کارنگی، سنسورهای تقویت شده ViBand مصرفی دو برابر سنسورهای معمول دارند، اما به اعتقاد او بهره گیری از یک پردازنده کم مصرف اختصاصی می توان تا حدود زیادی این مسئله را جبران کند.

هنوز صحبتی در خصوص احتمال و زمان ورود ViBand به بازار مصرف به میان نیامده، اما به طور قطع چنین دست آوردهایی می تواند به طور کامل شیوه تعامل انسان ها با ماشین های هوشمند را متحول سازد.

The post appeared first on .

هک ساعت هوشمند ال جی و تبدیل آن به ابزاری برای شناسایی ژست های حرکتی [تماشا کنید]