هوش مصنوعی IBM قادر است واکنش ما به آب و هوا را نیز پیش بینی کند

بر اساس نظریه ی «اثر پروانه ای»، پیش بینی آب و هوا ماهیتاً کار دشواری است. اما IBM اعتقاد دارد اگر هوش رایانشی و داده های بیشتری به کار گرفته شوند، حداقل باید بتوان کیفیت پیش بینی آب و هوا را بهبود بخشید. Big Blue سعی دارد الگوهای آب و هوایی منطقه ای خود را با الگوهای جهانی «شرکت پیش بینی آب و هوا» ادغام و Deep Thunder را خلق کند. دیپ تاندر بهترین سیستم پیش بینی آب و هوا نامیده شده است. این شرکت برای تحلیل تمام این داده ها، در حال ساخت الگوریتم های جدید یادگیری عمیق و آموزش آنها برای استفاده از چندین پتابایت داده ی تاریخی است.

IBM علاوه بر پیش بینی آب و هوا، با مرتبط کردن داده های دیگر به وضعیت جوی، به کمک کسب و کار ها خواهد شتافت. این شرکت با پیش بینی آب و هوا با دقت ۰.۲ تا ۱.۲ مایل، قادر است با دقیق ترین جزئيات به شرکت ها اطلاع دهد وضعیت آب و هوایی چه تأثیری روی مواردی نظیر رفتار خرید مشتریان خواهد گذاشت، تا به این ترتیب شرکت ها بتوانند محصولات خود را به نحو مقتضی انبار و بازاریابی کنند.

شرکت های برق و تلفن نیز می تواند از این داده ها برای پیش بینی آسیب دیدگی های احتمالی خطوط انتقال خود بر اثر طوفان استفاده کنند، تا بتوانند بر اساس پیش بینی های خود اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

اگر تا الان تصور می کردید به اندازه ی کافی تحت نظر نیستید باید گفت «پیش بینی کسب و کاری»، به شرکت ها کمک می کند رفتار ما را بهتر از هر زمان دیگری بسنجند. اما بهبود پیش بینی آب و هوا به طور اخص به دلیل تغییرات آب و هوایی تازه ای که در کره ی ما روی می دهد، می تواند بسیار مفید واقع شود. مری گلاکین از «شرکت پیش بینی آب و هوا» می گوید: «این الگوی ترکیبی جدید، پلتفرم ایده آلی برای درک آثار آب و هوا برای هر نوع کاربرد کسب و کاری و صنعتی در اختیار ما قرار می دهد».

The post appeared first on .

هوش مصنوعی IBM قادر است واکنش ما به آب و هوا را نیز پیش بینی کند

بر اساس نظریه ی «اثر پروانه ای»، پیش بینی آب و هوا ماهیتاً کار دشواری است. اما IBM اعتقاد دارد اگر هوش رایانشی و داده های بیشتری به کار گرفته شوند، حداقل باید بتوان کیفیت پیش بینی آب و هوا را بهبود بخشید. Big Blue سعی دارد الگوهای آب و هوایی منطقه ای خود را با الگوهای جهانی «شرکت پیش بینی آب و هوا» ادغام و Deep Thunder را خلق کند. دیپ تاندر بهترین سیستم پیش بینی آب و هوا نامیده شده است. این شرکت برای تحلیل تمام این داده ها، در حال ساخت الگوریتم های جدید یادگیری عمیق و آموزش آنها برای استفاده از چندین پتابایت داده ی تاریخی است.

IBM علاوه بر پیش بینی آب و هوا، با مرتبط کردن داده های دیگر به وضعیت جوی، به کمک کسب و کار ها خواهد شتافت. این شرکت با پیش بینی آب و هوا با دقت ۰.۲ تا ۱.۲ مایل، قادر است با دقیق ترین جزئيات به شرکت ها اطلاع دهد وضعیت آب و هوایی چه تأثیری روی مواردی نظیر رفتار خرید مشتریان خواهد گذاشت، تا به این ترتیب شرکت ها بتوانند محصولات خود را به نحو مقتضی انبار و بازاریابی کنند.

شرکت های برق و تلفن نیز می تواند از این داده ها برای پیش بینی آسیب دیدگی های احتمالی خطوط انتقال خود بر اثر طوفان استفاده کنند، تا بتوانند بر اساس پیش بینی های خود اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

اگر تا الان تصور می کردید به اندازه ی کافی تحت نظر نیستید باید گفت «پیش بینی کسب و کاری»، به شرکت ها کمک می کند رفتار ما را بهتر از هر زمان دیگری بسنجند. اما بهبود پیش بینی آب و هوا به طور اخص به دلیل تغییرات آب و هوایی تازه ای که در کره ی ما روی می دهد، می تواند بسیار مفید واقع شود. مری گلاکین از «شرکت پیش بینی آب و هوا» می گوید: «این الگوی ترکیبی جدید، پلتفرم ایده آلی برای درک آثار آب و هوا برای هر نوع کاربرد کسب و کاری و صنعتی در اختیار ما قرار می دهد».

The post appeared first on .

هوش مصنوعی IBM قادر است واکنش ما به آب و هوا را نیز پیش بینی کند