هوش مصنوعی چگونه گاوهای دریایی را نجات می دهد؟

به نظر می رسد که فناوری هوش مصنوعی دیگر محدود به دنیای کامپیوترها نمی شود و از آن بعد خارج شده تا دنیای واقعی را کمی بهتر کند. از کاربردهای سرگرم کننده گرفته تا کاربردهای اجتماعی.

اما اخیرا محققین با هوش مصنوعی به سراغ موجودات دریایی رفته اند، به خصوص گاوهای دریایی که خطر انقراض آن ها را شدیدا تهدید می کند. اگرچه این جانوران اندام بسیار درشتی در قیاس با دیگر موجودات دریایی دارند اما زیر نظر گرفتن آن ها در اعماق دریا کار دشواری است.

پهپادهایی که در آسمان بالای اقیانوس پرواز می کنند تنها سطح اندکی را می توانند تصویربرداری کرده و نمایش دهند. حالا تصور کنید چشم انسان تا چه حد توانایی دارد که تشخیص شرایط دهد؟

اینجاست که پروژه نرم افزاری شبکه عصبی مصنوعی TensorFlow گوگل وارد می شود. با استفاده از این نرم افزار متن باز، آماندا هاجسون و تیم تحقیقاتی اش از دانشگاه مرداک موفق شدند پایشگری بسازند که گاوهای دریایی را در تصاویر گرفته شده توسط پهپادها پیدا کند.

همین هوش مصنوعی را برای پایش تعداد و مکان دیگر گونه های در حال انقراض نیز به کار برد.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی چگونه گاوهای دریایی را نجات می دهد؟

به نظر می رسد که فناوری هوش مصنوعی دیگر محدود به دنیای کامپیوترها نمی شود و از آن بعد خارج شده تا دنیای واقعی را کمی بهتر کند. از کاربردهای سرگرم کننده گرفته تا کاربردهای اجتماعی.

اما اخیرا محققین با هوش مصنوعی به سراغ موجودات دریایی رفته اند، به خصوص گاوهای دریایی که خطر انقراض آن ها را شدیدا تهدید می کند. اگرچه این جانوران اندام بسیار درشتی در قیاس با دیگر موجودات دریایی دارند اما زیر نظر گرفتن آن ها در اعماق دریا کار دشواری است.

پهپادهایی که در آسمان بالای اقیانوس پرواز می کنند تنها سطح اندکی را می توانند تصویربرداری کرده و نمایش دهند. حالا تصور کنید چشم انسان تا چه حد توانایی دارد که تشخیص شرایط دهد؟

اینجاست که پروژه نرم افزاری شبکه عصبی مصنوعی TensorFlow گوگل وارد می شود. با استفاده از این نرم افزار متن باز، آماندا هاجسون و تیم تحقیقاتی اش از دانشگاه مرداک موفق شدند پایشگری بسازند که گاوهای دریایی را در تصاویر گرفته شده توسط پهپادها پیدا کند.

همین هوش مصنوعی را برای پایش تعداد و مکان دیگر گونه های در حال انقراض نیز به کار برد.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی چگونه گاوهای دریایی را نجات می دهد؟