هوش مصنوعی جدید MIT، کابوس می سازد

اگر سخنرانی های پشت سر هم ایلان ماسک، استفن هاوکینگ و بیل گیتس شما را از عملکرد هوش مصنوعی در آینده نترسانده، باید به شما بگوییم که MIT طرحی کاملا قانع کننده را به سرانجام رسانده که در واقع هوش مصنوعی «کابوس ساز» است.

با استفاده از یادگیری عمیق، هوش مصنوعی توسعه یافته توسط محققین دانشگاه MIT می تواند هر تصویری را به یک عکس دلهره آور وحشتناک تبدیل کند. با بهره گیری از الگوریتم یادگیری عمیقی کاملا منحصر به فرد، این سیستم می تواند تصاویر یک شهر پویا را تبدیل به منطقه ای خالی از سکنه، تاریک و ترسناک کند.

ابتدا، محققین به هوش مصنوعی تصاویر شهرهای مرده و خانه های جن زده را نشان دادند، سپس بناهای تاریخی معروفی را در اختیار آن گذاشتند تا با الگو گرفتن، یک تصویر خوف انگیز بسازد.

جالب است که می توانید با ، تصاویر را با فشردن گزینه های «ترسناک» و «ترسناک نیست» رتبه بندی کنید.

دو نمونه از تصویرسازی های این هوش مصنوعی را در ادامه مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی جدید MIT، کابوس می سازد

اگر سخنرانی های پشت سر هم ایلان ماسک، استفن هاوکینگ و بیل گیتس شما را از عملکرد هوش مصنوعی در آینده نترسانده، باید به شما بگوییم که MIT طرحی کاملا قانع کننده را به سرانجام رسانده که در واقع هوش مصنوعی «کابوس ساز» است.

با استفاده از یادگیری عمیق، هوش مصنوعی توسعه یافته توسط محققین دانشگاه MIT می تواند هر تصویری را به یک عکس دلهره آور وحشتناک تبدیل کند. با بهره گیری از الگوریتم یادگیری عمیقی کاملا منحصر به فرد، این سیستم می تواند تصاویر یک شهر پویا را تبدیل به منطقه ای خالی از سکنه، تاریک و ترسناک کند.

ابتدا، محققین به هوش مصنوعی تصاویر شهرهای مرده و خانه های جن زده را نشان دادند، سپس بناهای تاریخی معروفی را در اختیار آن گذاشتند تا با الگو گرفتن، یک تصویر خوف انگیز بسازد.

جالب است که می توانید با ، تصاویر را با فشردن گزینه های «ترسناک» و «ترسناک نیست» رتبه بندی کنید.

دو نمونه از تصویرسازی های این هوش مصنوعی را در ادامه مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی جدید MIT، کابوس می سازد