هواوی و عرضه G9: یک گوشی هوشمند فلزی دیگر با قیمت مناسب

کمپانی هواوی همانطور که در هفته گذشته وعده داده بود، گوشی هوشمند Miamang 5 خود را در چین عرضه نموده است.

هواوی و عرضه G9: یک گوشی هوشمند فلزی دیگر با قیمت مناسب

(image)
کمپانی هواوی همانطور که در هفته گذشته وعده داده بود، گوشی هوشمند Miamang 5 خود را در چین عرضه نموده است.
هواوی و عرضه G9: یک گوشی هوشمند فلزی دیگر با قیمت مناسب