هواوی و عرضه گوشی هوشمند سازگار با پلتفرم واقعیت مجازی DayDream گوگل

کمپانی هواوی در حال حاضر تنها کمپانی دارنده گوشی هوشمند سازگار با پلتفرم واقعیت مجازی DayDream گوگل می باشد.

هواوی و عرضه گوشی هوشمند سازگار با پلتفرم واقعیت مجازی DayDream گوگل

(image)
کمپانی هواوی در حال حاضر تنها کمپانی دارنده گوشی هوشمند سازگار با پلتفرم واقعیت مجازی DayDream گوگل می باشد.
هواوی و عرضه گوشی هوشمند سازگار با پلتفرم واقعیت مجازی DayDream گوگل