هواوی و رشد 40 درصدی فروش در نیمه اول سال 2016

سال 2016 میلادی به نیمه خود رسیده و کمپانی های مختلف در حال انتشار آمار فروش محصولات خود در این دوره زمانی می باشند.

هواوی و رشد 40 درصدی فروش در نیمه اول سال 2016

(image)
سال 2016 میلادی به نیمه خود رسیده و کمپانی های مختلف در حال انتشار آمار فروش محصولات خود در این دوره زمانی می باشند.
هواوی و رشد 40 درصدی فروش در نیمه اول سال 2016