هواوی نیز یک گوشی هوشمند Note عرضه می کند

کمپانی هواوی در زمینه زیر برند Honor خود در سال میلادی جاری، بسیار فعال بوده است.

هواوی نیز یک گوشی هوشمند Note عرضه می کند

(image)
کمپانی هواوی در زمینه زیر برند Honor خود در سال میلادی جاری، بسیار فعال بوده است.
هواوی نیز یک گوشی هوشمند Note عرضه می کند