هنوز هم احتمال دارد که Destiny برای PC عرضه شود

یکی از چیز هایی که هیچوقت با عقل جور در نیامد دلیل عرضه نشدن شوتر آنلاین شرکت Bungie برای PC بود. این بازی برای Xbox 360،PS3،Xbox One و PS4 عرضه شد اما نسخه ی PC هیچوقت به بازار نیامد. در کل این نکته با عقل جور در نمی آید، مخصوصا زمانی که بدانید Destiny چگونه بازیی است و بازار بزرگی در PC نیز دارد.

دو سال بعد از عرضه‌ی این بازی به همراه چهار بسته ی الحاقی ( که پنجمین آن نیز در راه است) بیشتر مردم امید خود را از عرضه ی آن برروی PC از دست دادند.

به گزارش و به نقل از ، در محاصبه ای با کارگردان این بازی آقای ” کریستوفر برت” ( Christopher Barrett) ایشان اظهار کردند که هنوز هم امکان دارد که روزی Destiny برای PC عرضه شود.

در ادامه با گفته ی او همراه باشید:

” امروز چیزی برای گفتن نداریم اما ما همیشه پلتفرم هایی که برای Destiny مناسب بنظر می آیند را برای عرضه در نظر می گیریم.”

هنوز هم احتمال دارد که Destiny برای PC عرضه شود

(image)

یکی از چیز هایی که هیچوقت با عقل جور در نیامد دلیل عرضه نشدن شوتر آنلاین شرکت Bungie برای PC بود. این بازی برای Xbox 360،PS3،Xbox One و PS4 عرضه شد اما نسخه ی PC هیچوقت به بازار نیامد. در کل این نکته با عقل جور در نمی آید، مخصوصا زمانی که بدانید Destiny چگونه بازیی است و بازار بزرگی در PC نیز دارد.

دو سال بعد از عرضه‌ی این بازی به همراه چهار بسته ی الحاقی ( که پنجمین آن نیز در راه است) بیشتر مردم امید خود را از عرضه ی آن برروی PC از دست دادند.

به گزارش و به نقل از ، در محاصبه ای با کارگردان این بازی آقای ” کریستوفر برت” ( Christopher Barrett) ایشان اظهار کردند که هنوز هم امکان دارد که روزی Destiny برای PC عرضه شود.

در ادامه با گفته ی او همراه باشید:

” امروز چیزی برای گفتن نداریم اما ما همیشه پلتفرم هایی که برای Destiny مناسب بنظر می آیند را برای عرضه در نظر می گیریم.”

هنوز هم احتمال دارد که Destiny برای PC عرضه شود