همسر بیل گیتس برای حضور بیشتر زنان در مشاغل مرتبط با تکنولوژی تلاش می کند

ملیندا گیتس همسر بیل گیتس بنیان گذار مایکروسافت، در ادامه فعالیت های خیرخواهانه خود و همسرش، به تازگی تیمی را تحت نظارت خود ایجاد کرده تا راهکارهای تشویق زنان برای حضور بیشتر در مشاغل مرتبط با تکنولوژی را بیابند.

او که خود فارغ التحصیل دانشگاه Duke در رشته علوم کامپیوتر بوده و یکی از کارکنان سابق مایکروسافت به حساب می آید، می گوید که چنین هدفی همواره در فکر و قلب او بوده است.

او در مصاحبه ای که اخیراً در این باره انجام داده می گوید که حضور زنان در شغل های قضایی و پزشکی حالا به رقمی در حدود ۴۷ تا ۴۹ درصد رسیده، در حالی سهم زمان از شغل های مرتبط با علوم کامپیوتری از ۳۷ درصد در ده ۸۰ میلادی به ۱۸ درصد در امروز کاهش یافته است.

ملیندا گیتس و تیمش تلاش می کنند در درجه اول ریشه این پس رفت را فهمیده و با اختصاص منابع لازم در راه حذف موانع حضور بیشتر زنان در این حوزه از فعالیت های اقتصادی تلاش نمایند.

به نظر می رسد دو عامل در این میان بیشتر مطرح باشد؛ اول تمایل پایین دختران جوان به تحصیل در رشته های مرتبط با علوم رایانه ای و فناوری اطلاعات، و دوم جو بیش از حد مردسالارانه ای که در بیشتر کمپانی های تکنولوژیک وجود دارد.

البته موانع دیگری نیز در این میان نقش ایفا می کنند که در بین سایر مشاغل هم متداول هستند. ملیندا معتقد است که در حال حاضر حوزه تکنولوژی یکی از بهترین زمینه ها برای فعالیت اجتماعی زنان است و سهم پایین فعلی به هیچ وجه عادلانه نیست.

The post appeared first on .

همسر بیل گیتس برای حضور بیشتر زنان در مشاغل مرتبط با تکنولوژی تلاش می کند

ملیندا گیتس همسر بیل گیتس بنیان گذار مایکروسافت، در ادامه فعالیت های خیرخواهانه خود و همسرش، به تازگی تیمی را تحت نظارت خود ایجاد کرده تا راهکارهای تشویق زنان برای حضور بیشتر در مشاغل مرتبط با تکنولوژی را بیابند.

او که خود فارغ التحصیل دانشگاه Duke در رشته علوم کامپیوتر بوده و یکی از کارکنان سابق مایکروسافت به حساب می آید، می گوید که چنین هدفی همواره در فکر و قلب او بوده است.

او در مصاحبه ای که اخیراً در این باره انجام داده می گوید که حضور زنان در شغل های قضایی و پزشکی حالا به رقمی در حدود ۴۷ تا ۴۹ درصد رسیده، در حالی سهم زمان از شغل های مرتبط با علوم کامپیوتری از ۳۷ درصد در ده ۸۰ میلادی به ۱۸ درصد در امروز کاهش یافته است.

ملیندا گیتس و تیمش تلاش می کنند در درجه اول ریشه این پس رفت را فهمیده و با اختصاص منابع لازم در راه حذف موانع حضور بیشتر زنان در این حوزه از فعالیت های اقتصادی تلاش نمایند.

به نظر می رسد دو عامل در این میان بیشتر مطرح باشد؛ اول تمایل پایین دختران جوان به تحصیل در رشته های مرتبط با علوم رایانه ای و فناوری اطلاعات، و دوم جو بیش از حد مردسالارانه ای که در بیشتر کمپانی های تکنولوژیک وجود دارد.

البته موانع دیگری نیز در این میان نقش ایفا می کنند که در بین سایر مشاغل هم متداول هستند. ملیندا معتقد است که در حال حاضر حوزه تکنولوژی یکی از بهترین زمینه ها برای فعالیت اجتماعی زنان است و سهم پایین فعلی به هیچ وجه عادلانه نیست.

The post appeared first on .

همسر بیل گیتس برای حضور بیشتر زنان در مشاغل مرتبط با تکنولوژی تلاش می کند