همراه اول 500 میلیون یورو از یک شرکت اروپایی فروشنده تجهیزات غرامت گرفته است

«وحید صدوقی» مدیرعامل همراه اول در جریان همایش برجام و سرمایه گذاری از یکی از خاطرات همکاری با یکی از وندورهای اروپایی (شرکت ارائه دهنده تجهیزات و خدمات) سخن گفته و مدعی است بنا بر مشکلات پیرامون تحریم های آمریکا 500 میلیون یورو غرامت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این شرکت اروپایی که نامش فاش نشده و وظیفه پشتیبانی حدود 60 درصد از تجهیزات شبکه همراه اول را در سال 90 بر عهده داشته، به دنبال وضع تحریم هایی از سوی آمریکا در همان سال اعلام قطع همکاری کرد.

به این معنا که دیگر به همراه اول تجهیزات نمی فروشد و پس از آن نیز در تیر ماه سال 92 از ایران خارج شده و دفترش در تهران را تعطیل کرد. این در حالی است که آمریکا اجبار کرده بود هر شرکت فروشنده مخابراتی در هر فصل می تواند حداکثر 50 میلیون یورو به مجموع اپراتورهای فعال ایران تجهیزات ارائه کند و به علاوه می بایست به کنگره نیز گزارش دهد.

به سبب این قطع همکاری ناگهانی قرارداد 5 ساله همراه اول با وندور مورد بحث که 16 میلیون یورو ارزش داشت کنسل شد؛ اما به مرور زمان با جذب نیروها و توان داخلی تمام پروژه با صرف هزینه 1.4 میلیون یورو به خوبی به انجام رسید.

صدوقی می گوید همان وندور اروپایی چندی پیش عنوان کرد که می خواهد به ایران برگردد، اما همراه اول اعلام کرده به سبب آن اتفاق ناگهانی می بایست خسارت دریافت کند و علاوه بر این نرخ مبلغ پیشنهادی از سایر شرکت ها پایین تر باشد.

بنابراین آنها هم پذیرفته اند ضمن ارائه کمترین قیمت در میان 7 فروشنده پیشنهاد داده شده، 500 میلیون یورو نیز غرامت پرداخت کنند! در نتیجه تصمیم گرفته شد یکی از برنامه های 5 ساله این اپراتور در یک سال اجرا شود و هزاران سایت نسل دو همراه اول در سراسر کشور نوسازی گردد.

The post appeared first on .

همراه اول 500 میلیون یورو از یک شرکت اروپایی فروشنده تجهیزات غرامت گرفته است