هفت روز زمان دارید تا Gary Busey را به قتل برسانید!

پس از ماموریت دوقلوها، هفتمین ماموریت Elusive در عنوان جدید HITMAN مشخص شد.

هفتمین هدف آقای Gary Busey است! ستاره فیلم های Point Break و Lethal Weapons که به عنوان هدف این ماموریت قرار داده شده است. در بازی ها کمتر اهداف را افراد معروف و سرشناس قرار می دهند و این بار با این حرکت یکی از اهداف بازیکنان به حقیقت پیوست. نام این ماموریت The Wild Card نام دارد که هدف آن یعنی آقای گری توسط رای بازیکنان انتخاب شده است. شما هفت روز وقت دارید تا این فرد را در Sepienza به قتل برسانید و ماموریت در تاریخ 21 جولای (3 روز دیگر) شروع می شود.

هفت روز زمان دارید تا Gary Busey را به قتل برسانید!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هفت روز زمان دارید تا Gary Busey را به قتل برسانید!

پس از ماموریت دوقلوها، هفتمین ماموریت Elusive در عنوان جدید HITMAN مشخص شد.

هفتمین هدف آقای Gary Busey است! ستاره فیلم های Point Break و Lethal Weapons که به عنوان هدف این ماموریت قرار داده شده است. در بازی ها کمتر اهداف را افراد معروف و سرشناس قرار می دهند و این بار با این حرکت یکی از اهداف بازیکنان به حقیقت پیوست. نام این ماموریت The Wild Card نام دارد که هدف آن یعنی آقای گری توسط رای بازیکنان انتخاب شده است. شما هفت روز وقت دارید تا این فرد را در Sepienza به قتل برسانید و ماموریت در تاریخ 21 جولای (3 روز دیگر) شروع می شود.

هفت روز زمان دارید تا Gary Busey را به قتل برسانید!

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

هفت روز زمان دارید تا Gary Busey را به قتل برسانید!