هشدار رگولاتوری: فریب پیامک های جعلی طرح رجیستری موبایل را نخورید

در حالی که طرح رجیستری یا به قولی طرح ثبت موبایل در شبکه به اذعان دست اندر کاران آن هنوز به اجرا در نیامده و در مرحله ی آزمایشی قرار دارد، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد سوء استفاده ی پیامکی از برخی مشترکان به بهانه ی طرح رجیستری هشدار داده است.

حسین فلاح جوشقانی روز گذشته در حاشیه ی نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران گفته است: «گزارش شده پیامک هایی به برخی از مشترکان ارسال شده است مبنی بر عدم ثبت گوشی مشترک، که در این زمینه باید بگوییم پیامک ها کاملاً کلاهبرداری بوده و مشترکان نباید به آن اطمینان کنند».

وی با اشاره به سوء استفاده های برخی سودجویان از بستر پیامکی موبایل خاطرنشان کرده است: «در پیامک ارسال شده به مشترکان گفته می شود که گوشی شما در طرح رجیستری پذیرفته نشده است و به مشترک می گوید که هزینه ای حدود ۲۴ هزار تومان به یک حساب واریز کند تا ارتباط وی از شبکه ی مخابراتی کشور قطع نشود».

معاون نظارت رگولاتوری در ادامه افزوده است: «این در حالی است که طرح رجیستری هنوز شروع نشده و در مرحله ی تست فنی قرار دارد. اما حتی اگر این طرح اجرایی شود نیز قصدی برای ارسال پیامک به مشترکان در این زمینه نخواهیم داشت».

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرده است: «اطلاع رسانی در مورد رجیستری موبایل به صورت عمومی و از طریق نهاد های مسئول صورت می گیرد و اینکه بخواهیم با یک اس ام اس به مشترک بگوییم که گوشی وی قاچاق است بسیار غیرمنطقی است. حتی زمانی که طرح رجیستری اجرایی شود هزینه ای برای مشترک به همراه نخواهد داشت».

فلاح جوشقانی در خصوص منشأ ارسال این پیامک های جعلی اظهار داشته است: «در بررسی شماره‌ ی ارسال کننده ی این پیامک جعلی مشخص شد این شماره متعلق به هیچ یک از ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی نیست و در اپراتوری به ثبت نرسیده است».

وی بار دیگر تآکید کرده طرح رجیستری تلفن همراه در مرحله ی آزمایشی است و به هیچ عنوان به موبایل هایی که در حال حاضر در شبکه ی مخابراتی کشور فعال هشتند ارتباطی ندارد و قصد بر این است موبایل هایی که پس از این وارد بازار می شوند ساماندهی شده و به ثبت برسند».

The post appeared first on .

هشدار رگولاتوری: فریب پیامک های جعلی طرح رجیستری موبایل را نخورید

در حالی که طرح رجیستری یا به قولی طرح ثبت موبایل در شبکه به اذعان دست اندر کاران آن هنوز به اجرا در نیامده و در مرحله ی آزمایشی قرار دارد، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد سوء استفاده ی پیامکی از برخی مشترکان به بهانه ی طرح رجیستری هشدار داده است.

حسین فلاح جوشقانی روز گذشته در حاشیه ی نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران گفته است: «گزارش شده پیامک هایی به برخی از مشترکان ارسال شده است مبنی بر عدم ثبت گوشی مشترک، که در این زمینه باید بگوییم پیامک ها کاملاً کلاهبرداری بوده و مشترکان نباید به آن اطمینان کنند».

وی با اشاره به سوء استفاده های برخی سودجویان از بستر پیامکی موبایل خاطرنشان کرده است: «در پیامک ارسال شده به مشترکان گفته می شود که گوشی شما در طرح رجیستری پذیرفته نشده است و به مشترک می گوید که هزینه ای حدود ۲۴ هزار تومان به یک حساب واریز کند تا ارتباط وی از شبکه ی مخابراتی کشور قطع نشود».

معاون نظارت رگولاتوری در ادامه افزوده است: «این در حالی است که طرح رجیستری هنوز شروع نشده و در مرحله ی تست فنی قرار دارد. اما حتی اگر این طرح اجرایی شود نیز قصدی برای ارسال پیامک به مشترکان در این زمینه نخواهیم داشت».

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرده است: «اطلاع رسانی در مورد رجیستری موبایل به صورت عمومی و از طریق نهاد های مسئول صورت می گیرد و اینکه بخواهیم با یک اس ام اس به مشترک بگوییم که گوشی وی قاچاق است بسیار غیرمنطقی است. حتی زمانی که طرح رجیستری اجرایی شود هزینه ای برای مشترک به همراه نخواهد داشت».

فلاح جوشقانی در خصوص منشأ ارسال این پیامک های جعلی اظهار داشته است: «در بررسی شماره‌ ی ارسال کننده ی این پیامک جعلی مشخص شد این شماره متعلق به هیچ یک از ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی نیست و در اپراتوری به ثبت نرسیده است».

وی بار دیگر تآکید کرده طرح رجیستری تلفن همراه در مرحله ی آزمایشی است و به هیچ عنوان به موبایل هایی که در حال حاضر در شبکه ی مخابراتی کشور فعال هشتند ارتباطی ندارد و قصد بر این است موبایل هایی که پس از این وارد بازار می شوند ساماندهی شده و به ثبت برسند».

The post appeared first on .

هشدار رگولاتوری: فریب پیامک های جعلی طرح رجیستری موبایل را نخورید