هشت بازی دیگر به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شدند

به گزارش ، هشت بازی دیگر به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شده اند. هم اکنون می توانید عناوین Blood Knights و Comic Jumper و Crystal Quest و Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara و Fallout: New Vegas و I Am Alive و Joe Danger Special Edition و Red Faction: Battlegrounds را چه به صورت فیزیکی و چه به صورت دیجیتالی، برروی کنسول Xbox One تجربه کنید.

قابلیت Backward Compatibility در واقع یک شبیه ساز است که به لطف آن، بازی های Xbox 360 برروی کنسول نسل هشتمی Xbox One قابل بازی می باشند.

   

   

هشت بازی دیگر به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شدند

(image)

به گزارش ، هشت بازی دیگر به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شده اند. هم اکنون می توانید عناوین Blood Knights و Comic Jumper و Crystal Quest و Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara و Fallout: New Vegas و I Am Alive و Joe Danger Special Edition و Red Faction: Battlegrounds را چه به صورت فیزیکی و چه به صورت دیجیتالی، برروی کنسول Xbox One تجربه کنید.

قابلیت Backward Compatibility در واقع یک شبیه ساز است که به لطف آن، بازی های Xbox 360 برروی کنسول نسل هشتمی Xbox One قابل بازی می باشند.

   

   

هشت بازی دیگر به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شدند