هدست واقعیت مجازی Vive، ناجی HTC

کمپانی تایوانی اچ تی سی به تازگی گزارش وضعیت مالی خود در سه ماهه منتهی به ماه اکتبر را منتشر نموده است.

هدست واقعیت مجازی Vive، ناجی HTC

(image)
کمپانی تایوانی اچ تی سی به تازگی گزارش وضعیت مالی خود در سه ماهه منتهی به ماه اکتبر را منتشر نموده است.
هدست واقعیت مجازی Vive، ناجی HTC