هالووین چیست؟؛ نگاهی به ریشه ها و تاریخچه این مراسم

روزیاتو امروز در یکی از پست های خود نگاهی داشته است به تاریخچه و ریشه های مراسم هالووین و لذا اگر تمایل دارید بدانید مراسم یاد شده چگونه شکل گرفته و چه آئینی در آن رعایت می شود، از شما دعوت به عمل می آوریم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

هالووین چیست؟؛ نگاهی به ریشه ها و تاریخچه این مراسم

روزیاتو امروز در یکی از پست های خود نگاهی داشته است به تاریخچه و ریشه های مراسم هالووین و لذا اگر تمایل دارید بدانید مراسم یاد شده چگونه شکل گرفته و چه آئینی در آن رعایت می شود، از شما دعوت به عمل می آوریم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

هالووین چیست؟؛ نگاهی به ریشه ها و تاریخچه این مراسم