نیمه تاریک ماه تا سال 2018 به تسخیر چینی ها در می آید

زمانی که در سال 2013 پروژه Chang’e 3 را با موفقیت اجرا کرد و ماه نورد «یوتو» را روی سطح ماه نشاند، همگان از توانایی این ابرقدرت در اجرای برنامه های فضایی آگاه شدند، زیرا در آن زمان بیش از چهار دهه از آخرین فرود موفقیت آمیز روی سطح صخره ای در فضا می گذشت.

آخرین باری که ناسا روی ماه قدم گذاشت، مأموریت آپولو 17 در سال 1972 بود و اگرچه ایالات متحده هر از چند گاهی برنامه های خود را برای بازگشت به سطح ماه اعلام می کند، اما چین زودتر از همه دست به کار شده و می خواهد دوباره این کار را انجام دهد.

دولت چین به تازگی اعلام کرده نقشه راه برای اکتشافات فضایی اش را سرعت خواهد بخشید، و طی سال های 2017 و 2018 سفرهایی را به ماه ترتیب خواهد داد، ضمن اینکه تا سال 2020 نیز کاوشگری را به سطح سیاره سرخ خواهد رساند.

به همین منظور پروژه Chang’e 5 برای سال 2017 زمان بندی شده و کاوشگری پیشرفته را به ماه می فرستد که به مشاهده، حفاری و جمع آوری نمونه ها پرداخته و سپس به زمین باز گردد.

پروژه Chang’e 4 که در سال 2018 به اجرا در می آید، جذاب تر بوده و نیمه تاریک ماه را هدف گرفته است. در این برنامه، ماه نورد چینی ها به بررسی نحوه تشکیل ماه و تغییرات آن طی قرون گذشته می پردازد. گفتنیست در همین بازه، هند نیز قصد دارد دومین ماه پیمای خود را روانه قمر زمین نماید.

The post appeared first on .

نیمه تاریک ماه تا سال 2018 به تسخیر چینی ها در می آید