نیل دراکمن نسخه ای امضا شده از Uncharted 4 را به سم لیک هدیه داد

در طول چندماه گذشته ما شاهد احترام متقابل و قابل تحسینی بین خالقان دو بازی مشهور Quantum Break و Uncharted 4 بوده ایم.

به گزارش و به نقل از ، چندی پیش همزمان با انتشار بازی کوانتوم بریک، کارگردان این بازی یعنی “سم لیک (Sam Lake) یک نسخه امضا شده از بازی خود را برای “نیل دراکمن” (Neil Drucmann) کارگردان Uncharted 4 ارسال کرد.

حال امروز نیل دراکمن حرکت مشابه ای را انجام داده است و یک نسخه امضا شده از بازی بزرگ آنچارتد 4 را برای همتای خود در Remedy ارسال کرده است:

نیل دراکمن در توئیتی نسبت به این حرکت گفت: “سلام! @SamLakeRMD بازی های تو یک منبع الهام بزرگ برای من هستند و امیدوارم از این بازی لذت ببری!”

به طور معمول ما برخلاف واکنش سازندگان، شاهد تنش های فراوان در سطح طرفدارای هستیم، تنش هایی که شاید در نهایت به هیچ جایی ختم نشود و وجود احترام بین جامعه های طرفدارای مختلف بدون شک می تواند باعث ایجاد فضای گیمینگ بهتری نیز شود.

نیل دراکمن نسخه ای امضا شده از Uncharted 4 را به سم لیک هدیه داد

در طول چندماه گذشته ما شاهد احترام متقابل و قابل تحسینی بین خالقان دو بازی مشهور Quantum Break و Uncharted 4 بوده ایم.

به گزارش و به نقل از ، چندی پیش همزمان با انتشار بازی کوانتوم بریک، کارگردان این بازی یعنی “سم لیک (Sam Lake) یک نسخه امضا شده از بازی خود را برای “نیل دراکمن” (Neil Drucmann) کارگردان Uncharted 4 ارسال کرد.

(image)

حال امروز نیل دراکمن حرکت مشابه ای را انجام داده است و یک نسخه امضا شده از بازی بزرگ آنچارتد 4 را برای همتای خود در Remedy ارسال کرده است:

(image)

نیل دراکمن در توئیتی نسبت به این حرکت گفت: “سلام! @SamLakeRMD بازی های تو یک منبع الهام بزرگ برای من هستند و امیدوارم از این بازی لذت ببری!”

به طور معمول ما برخلاف واکنش سازندگان، شاهد تنش های فراوان در سطح طرفدارای هستیم، تنش هایی که شاید در نهایت به هیچ جایی ختم نشود و وجود احترام بین جامعه های طرفدارای مختلف بدون شک می تواند باعث ایجاد فضای گیمینگ بهتری نیز شود.

نیل دراکمن نسخه ای امضا شده از Uncharted 4 را به سم لیک هدیه داد