نیل دراکمن در حال نوشتن داستان جدیدی ست

http://s3.img7.ir/Rnrmg.jpg

به گزارش و به نقل از ، از آنجایی که بعد از انتشار Uncharted 4 ، دیگر عنوانی از طرف ناتی داگ معرفی نشد؛ هوادران در عجب اند که در حال حاضر استودیو دارد چکار می کند!

اما اخیرا “نیل دراکمن” (Neil Druckmann) اشاراتی به پروژه ی احتمالی اش کرده؛ که بنظر جالب می آید. البته هنوز نکات مبهم زیادی وجود دارند و ما روحمان هم خبر ندارد که این پروژه مربوط به چه چیزی ست. بازی جدید؟ کتاب جدید؟ افزونه ای برای Uncharted 4 ؟ ناول جدید؟ … نمی دانیم.

در هر صورت برای ما واضح است که دراکمن یک نویسنده و کارگردان کامل و فاضل هست و اینکه بدانیم در حال اندیشیدن بر روی چه چیزی ست برای ما جالب خواهد بود.

بعد از اینکه خبرنگار به دراکمن گفت متوجه تمی در پروژه اش شده که ممکن است مربوط به سفر در زمان و انجام کارهایی در گذشته و … باشد، دراکمن گفت: “الگویی را متوجه شده اید که من آن را ندارم. ولی این چیز جالبی است، جالب از این جهت که فعلا در حال فکر کردن بر روی کار جدیدم هستم؛ و این تم و الگو دقیقا همینجا ست. من خیلی زیاد فکر می کنم. به خودم فکر می کنم، به بقیه ی انسان ها هم همینطور، به اینکه چه چیزی شخصیت ها را شکل می دهد؟ چه انتخاب هایی ما را به این مقطع از زندگی رسانده؟ فکر می کنم [این پروژه] به طبیعت انسان ها و انتخاب هایشان در مقابله با سرنوشت مربوط است. به عنوان مثال بزرگ شدن در خانه ای که آنقدرها مذهبی نیست، ولی دین و مذهب قسمت بزرگی از آن را تشکیل می دهد. و این مفهوم که همه ی اتفاقات یک دلیلی دارند، حتی اتفاقات وحشتناک؛ در خانواده و بین دوستانتان همیشه می توانید این جمله را بشنوید: “هر چیزی یک دلیل دارد”. من اساسا درگیر این مفهوم هستم که آیا درست است؟ یا همه چیز تصادفی ست؟ و هیچگاه به پاسخ متقاعد کننده و کاملی نمی رسم. شاید دلیل اینکه هنوز به مکاشفه ی این مفاهیم ادامه می دهم همین است.

به نظر شما نیل دراکمن در حال فکر کردن بر روی چه چیزی ست؟ آیا می تواند داستانی در مورد یک بازی جدید باشد؟ یا The Last of Us 2 ؟ یا … ؟

نیل دراکمن در حال نوشتن داستان جدیدی ست

(image)

به گزارش و به نقل از ، از آنجایی که بعد از انتشار Uncharted 4 ، دیگر عنوانی از طرف ناتی داگ معرفی نشد؛ هوادران در عجب اند که در حال حاضر استودیو دارد چکار می کند!

اما اخیرا “نیل دراکمن” (Neil Druckmann) اشاراتی به پروژه ی احتمالی اش کرده؛ که بنظر جالب می آید. البته هنوز نکات مبهم زیادی وجود دارند و ما روحمان هم خبر ندارد که این پروژه مربوط به چه چیزی ست. بازی جدید؟ کتاب جدید؟ افزونه ای برای Uncharted 4 ؟ ناول جدید؟ … نمی دانیم.

در هر صورت برای ما واضح است که دراکمن یک نویسنده و کارگردان کامل و فاضل هست و اینکه بدانیم در حال اندیشیدن بر روی چه چیزی ست برای ما جالب خواهد بود.

بعد از اینکه خبرنگار به دراکمن گفت متوجه تمی در پروژه اش شده که ممکن است مربوط به سفر در زمان و انجام کارهایی در گذشته و … باشد، دراکمن گفت: “الگویی را متوجه شده اید که من آن را ندارم. ولی این چیز جالبی است، جالب از این جهت که فعلا در حال فکر کردن بر روی کار جدیدم هستم؛ و این تم و الگو دقیقا همینجا ست. من خیلی زیاد فکر می کنم. به خودم فکر می کنم، به بقیه ی انسان ها هم همینطور، به اینکه چه چیزی شخصیت ها را شکل می دهد؟ چه انتخاب هایی ما را به این مقطع از زندگی رسانده؟ فکر می کنم [این پروژه] به طبیعت انسان ها و انتخاب هایشان در مقابله با سرنوشت مربوط است. به عنوان مثال بزرگ شدن در خانه ای که آنقدرها مذهبی نیست، ولی دین و مذهب قسمت بزرگی از آن را تشکیل می دهد. و این مفهوم که همه ی اتفاقات یک دلیلی دارند، حتی اتفاقات وحشتناک؛ در خانواده و بین دوستانتان همیشه می توانید این جمله را بشنوید: “هر چیزی یک دلیل دارد”. من اساسا درگیر این مفهوم هستم که آیا درست است؟ یا همه چیز تصادفی ست؟ و هیچگاه به پاسخ متقاعد کننده و کاملی نمی رسم. شاید دلیل اینکه هنوز به مکاشفه ی این مفاهیم ادامه می دهم همین است.

به نظر شما نیل دراکمن در حال فکر کردن بر روی چه چیزی ست؟ آیا می تواند داستانی در مورد یک بازی جدید باشد؟ یا The Last of Us 2 ؟ یا … ؟

نیل دراکمن در حال نوشتن داستان جدیدی ست