نگاه نزدیک به ساعت هوشمند نوکیا که هرگز روانه بازار نشد [تماشا کنید]

حدود دو سال و نیم پیش، شایعاتی پیرامون پروژه ای تحت عنوان Moonraker شنیده می شد که حکایت از گجتی جدید از کمپانی نوکیا داشت؛ اما درست بلافاصله بعد از تصاحب این شرکت توسط مایکروسافت، منتفی شد و هرگز رنگ و بوی بازار را به خود ندید.

سال گذشته متوجه شدیم که مایکروسافت به خاطر دستبند هوشمند خود، توسعه آن را لغو کرده است. علاوه بر این اوایل تابستان که نوید گجتی بسیار زیبا و کارآمد را می داد.

جالب اینجاست که دستبند پایشگر سلامت مایکروسافت با شکست مواجه شد و بعد از عرضه دو نسخه، (فعلاً) .

با همه ی این تفاسیر، امروز گروه Nokibar ویدیویی از نگاه نزدیک به نسخه اولیه ساعت هوشمند Moonraker منتشر کرده که نشان از ضعف قالب آن در قیاس با گجت های امروزی دارد. هرچند شاید اگر مایکروسافت به جای Band به ادامه توسعه محصول نوکیا دست می زد، با دستاوردی به مراتب موفق تر روبرو بودیم.

در ادامه ویدیوی نگاه نزدیک Nokia Moonraker را تماشا کنید:

The post appeared first on .

نگاه نزدیک به ساعت هوشمند نوکیا که هرگز روانه بازار نشد [تماشا کنید]

حدود دو سال و نیم پیش، شایعاتی پیرامون پروژه ای تحت عنوان Moonraker شنیده می شد که حکایت از گجتی جدید از کمپانی نوکیا داشت؛ اما درست بلافاصله بعد از تصاحب این شرکت توسط مایکروسافت، منتفی شد و هرگز رنگ و بوی بازار را به خود ندید.

سال گذشته متوجه شدیم که مایکروسافت به خاطر دستبند هوشمند خود، توسعه آن را لغو کرده است. علاوه بر این اوایل تابستان که نوید گجتی بسیار زیبا و کارآمد را می داد.

جالب اینجاست که دستبند پایشگر سلامت مایکروسافت با شکست مواجه شد و بعد از عرضه دو نسخه، (فعلاً) .

با همه ی این تفاسیر، امروز گروه Nokibar ویدیویی از نگاه نزدیک به نسخه اولیه ساعت هوشمند Moonraker منتشر کرده که نشان از ضعف قالب آن در قیاس با گجت های امروزی دارد. هرچند شاید اگر مایکروسافت به جای Band به ادامه توسعه محصول نوکیا دست می زد، با دستاوردی به مراتب موفق تر روبرو بودیم.

در ادامه ویدیوی نگاه نزدیک Nokia Moonraker را تماشا کنید:

The post appeared first on .

نگاه نزدیک به ساعت هوشمند نوکیا که هرگز روانه بازار نشد [تماشا کنید]