نگاه نزدیک به ابزار کاربردی Surface Dial مایکروسافت [تماشا کنید]

مایکروسافت امشب طی رویداد Surface محصولات متنوعی را معرفی کرد، که از میان آنها می توان به کامپیوتر یکپارچه Surface Studio اشاره کرد. اما با توجه به اینکه محور اصلی این مراسم را افزودن قابلیت های سه بعدی به ویندوز 10 تشکیل می داد، این شرکت وسیله جانبی پرکاربردی را عرضه کرده که سرفس دایال نام دارد.

این ابزار با ابعادی که به راحتی در کف دست جای می گیرد، تعامل کاربر با سیستم عامل را بسیار ساده تر می سازد، ضمن اینکه استفاده از آن روی سرفس استودیو به فعالسازی قابلیت های بیشتری می انجامد.

در ادامه ویدیوی نگاه نزدیک به این ابزار را تماشا کنید که بخشی از کاربردهای متنوع سرفس دایال را به تصویر می کشد:

The post appeared first on .

نگاه نزدیک به ابزار کاربردی Surface Dial مایکروسافت [تماشا کنید]

مایکروسافت امشب طی رویداد Surface محصولات متنوعی را معرفی کرد، که از میان آنها می توان به کامپیوتر یکپارچه Surface Studio اشاره کرد. اما با توجه به اینکه محور اصلی این مراسم را افزودن قابلیت های سه بعدی به ویندوز 10 تشکیل می داد، این شرکت وسیله جانبی پرکاربردی را عرضه کرده که سرفس دایال نام دارد.

این ابزار با ابعادی که به راحتی در کف دست جای می گیرد، تعامل کاربر با سیستم عامل را بسیار ساده تر می سازد، ضمن اینکه استفاده از آن روی سرفس استودیو به فعالسازی قابلیت های بیشتری می انجامد.

در ادامه ویدیوی نگاه نزدیک به این ابزار را تماشا کنید که بخشی از کاربردهای متنوع سرفس دایال را به تصویر می کشد:

The post appeared first on .

نگاه نزدیک به ابزار کاربردی Surface Dial مایکروسافت [تماشا کنید]